Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseään kaikilla turvasektorin aloilla.

Esittely

Turvallisuusalan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseään kaikilla turvasektorin aloilla. Turvasektorin aloja ovat tekniikan alan työt, logistiikkatyöt, ympäristötyöt, palvelutyöt ja yksityisen turvallisuusalan työt.

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut turvallisuusvalvoja voi erikoistua vartiointi-, pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan.

Kouluttaudu turvallisuusalan ammattilaiseksi

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Turvallisuusvalvojan koulutuksessa opit hallitsemaan riskejä ja kehittämään toimintaympäristöjen turvallisuutta. Opit myös asiakaspalvelua.

Koulutus järjestetään Myyrmäen toimipisteessä osoitteessa Ojahaantie 5, Vantaa.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa tai jatkuvassa haussa.

Ammatillisen koulutuksen yhteishaku on tarkoitettu ensisijaisesti hakuvuonna perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen päättäville nuorille. Seuraava yhteishaku on keväällä 2024.

Jatkuvassa haussa uusia koulutuksia alkaa läpi vuoden. Jatkuva haku on avoin kaikille hakijoille.

Työllistyminen 

Turvallisuuspalveluiden kysyntä kasvaa. Osaaville ammattilaisille on kysyntää.

Turvallisuusvalvojana voit työskennellä esimerkiksi turvallisuusoperaattorina, järjestyksenvalvojana yleisötapahtumissa, kauppakeskuksissa tai julkisessa liikenteessä kuten metrossa, satamissa tai rautatieasemilla, vartijana hälytyskeskuksessa, valvomossa tai rikosten paljastamiseen liittyvissä tehtävissä, turvatarkastajana, turvallisuusasiantuntijan tehtävissä, arvokuljettajana tai aulapalvelutehtävissä. 

Jatko-opinnot

Turvallisuusalan perustutkinto antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit hakea tutkinnon tehtyäsi esimerkiksi poliisikouluun.

Varian turvallisuusalan opiskelijana voit tehdä korkeakouluopintoja Laurea-ammattikorkeakoulussa samanaikaisesti perustutkinnon opintojen kanssa. Lue lisää väyläopinnoista täältä.

Lisätietoja väyläopinnoista: opinto-ohjaaja Paavo Tuomainen, 040 587 4186, paavo.tuomainen@eduvantaa.fi

Terveydelliset vaatimukset ja muut edellytykset 

Hakijalta edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja, asiakaspalveluun vaadittavaa riittävää suomen kielen taitoa sekä kohtuullista fyysistä ja hyvää psyykkistä terveydentilaa.

Turvallisuusalan koulutuksessa on terveydentilaa koskevia vaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä: 

  • Sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
  • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • Toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Oma kuvaus nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi annetun ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja kuten lääkärintodistuksen.

Alan terveysvaatimuksista voi lukea lisää täältä.

Turvallisuusala kuuluu SORA-sääntelyn piiriin. Oppilaitoksella on mahdollisuus pyytää viranomaisilta suppeaa turvallisuusselvitystä selvittääkseen opiskelijan nuhteettomuutta.

Lisätietoja

Paavo Tuomainen

Opinto-ohjaaja
040 587 4186 paavo.tuomainen@eduvantaa.fi

Lasse Jokinen

Opettaja
040 506 3325 lasse.jokinen@eduvantaa.fi

Elina Salo

Opettaja
040 824 7396 elina.salo@eduvantaa.fi

Kansainvälisyys ja opiskelijavaihto

Toimipisteet

Palvelu saatavilla yhteensä 1 toimipisteessä