Opiskelijoiden osallisuus

Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toimintaan liittyvään kehittämistyöhön opiskelutöiden tai yhdessä kootun opiskelijaryhmän kautta.

Esittely

Asiasanat

KoulutusNuoret
Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toimintaan liittyvään kehittämistyöhön opiskelutöiden tai yhdessä kootun opiskelijaryhmän kautta. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kehittämistyöhön monella erilaisella tavalla.

Tutor-toimintaan osallistuminen. Tutor-toimintaan valitut opiskelijat pääsevät kehittämään oppilaitoksen toimintaa ja edistämään yhteisöllisyyttä. Jokaisessa toimipisteessä on tutoreita, jotka esimerkiksi opastavat uusia opiskelijoita ja järjestävät ryhmäyty
mispäiviä.

Työryhmien opiskelijajäsenenä toimiminen. Työryhmissä verkostoidutaan kansallisesti ja kansainvälisesti sekä osallistutaan oppimiseen ja ideoimiseen muiden oppilaitosten kanssa. Työryhmien opiskelijajäsenet pääsevät osallistumaan monialaisiin työryhmiin, joissa tarkoituksena vaihtaa hyviä käytäntöjä, verkostoitua ja oppia toisilta.

Varia Task Force -toiminta. Varia Task Force -toiminnassa opiskelijat toteuttavat pieniä merkityksellisiä hyviä tekoja vantaalaisille toimijoille ja yksityishenkilöille. Tehtävät liittyvät aina Variassa opiskeltaviin aloihin.

Opiskelijakunta 

Opiskelija voi asettua ehdolle vuosittain valittavaan oppilaskuntahallitukseen, johon Varian opiskelijat valitsevat edustajat keskuudestaan. Jokaisella Varian toimipisteellä on oma opiskelijakuntahallituksensa, joista valitaan muutamia jäseniä edustamaan esimerkiksi hyvinvointiryhmiin. 

Opiskelijakuntatoiminnassa voi vaikuttaa muun muassa kouluruokailuun, viihtyvyyteen, opiskeluun ja oppilaitoksen tapahtumien järjestämiseen. 

Katso opiskelijakunnan esittelyvideo YouTubesta. 

Tule mukaan toimintaan! 

Osallistuminen ja vaikuttaminen 

Toivomme Variassa opiskelijoiltamme aktiivista osallistumista oppilaitoksen toimintaan liittyvään kehittämistyöhön. 

Ryhmänedustaja on oman opiskelijaryhmän luottamushenkilö, joka toimii yhteyshenkilönä opettajien ja muun henkilöstön kanssa asioinnissa. Ryhmänedustajan tehtävänä on osallistua kokouksiin ja välittää tietoa tärkeistä asioista ryhmän ja henkilöstön välillä. 

Varian opiskelijat pääsevät osallistumaan aktiivisesti Varian tapahtumien, kuten Hyvinvointiviikon, Oskarinmarkkinoiden ja Ystäväviikon suunnitteluun ja toteuttamiseen.  

Opiskelijat pääsevät vaikuttamaan myös opiskelutöissään Varian kehittämiseen. Esimerkiksi graafisen alan opiskelijat tuottavat vuosittain Varian mainosmateriaaleja. 

Tutustu myös vaikuttajapolkuun, josta saa osaamispisteitä. 

Tutorointi

Tutortoimintaan osallistumalla pääsee toteuttamaan aktiivisimmin Varian yhteisöllisyyttä ja toiminnan kehittämistä. Opiskelijat valitsevat tutorit keskuudestaan vuosittain. Jokaisessa toimipisteessä on 20–30 tutoria, jotka esimerkiksi opastavat uusia opiskelijoita ja järjestävät ryhmäytymispäiviä. Tutoreita kutsutaan usein vastaamaan kyselyihin niin oppilaitostasolla kuin kaupungin kehittämisasioissa. 

Lisätietoja

Lea Koskinen

Varian opiskelijatoiminnan koordinaattori
040 825 8821 lea.koskinen@vantaa.fi

Lean tavoittaa myös Whatsappista ja Facebookista profiilinimellä Lea Kaarina Koskinen. 

Toimipisteet

Palvelu saatavilla yhteensä 4 toimipisteessä