Tietoa opiskelusta

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

Tältä sivulta löytyy tietoa Variassa opiskelusta, kuten henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS), arvioinnista ja poissaoloista.

Opiskelija työskentelee piirtopöydällä media-alan luokassa.

Yksilöllinen opintopolku (HOKS)

Jokaiselle Varian opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Se suunnitellaan ja sitä täydennetään yhdessä vastuuopettajan kanssa. Opiskelijan lähin tukihenkilö on vastuuopettaja, joka muun muassa vastaa opiskelijan ammatillisesta ohjauksesta. Hänen kanssaan käsitellään opiskeluun liittyviä kaikille yhteisiä asioita.  

Ammatillinen tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Valintojen kautta jokaiselle opiskelijalle muodostuu yksilöllinen opintopolku.

Tutkintojen sisältöihin ja Varian toteutussuunnitelmiin voit tutustua Opintopolussa. 

Opiskelijan on osallistuttava opetukseen HOKS:n mukaisesti. Poissaolosta tulee aina ilmoittaa ja selvittää poissaolon syy. Ammattiin voi valmistua opiskelijan HOKS:n mukaisessa aikataulussa, kun 180 osaamispistettä on suoritettu. 

Lisätietoa ja neuvoa saa vastuuopettajalta, opinto-ohjaajalta, opintotoimistosta tai muulta Varian henkilökunnalta. 

StudentaPlus opiskelijalle ja huoltajalle

Varian opiskelijahallintajärjestelmä on StudentaPlus. 

Opiskelija kirjautuu StudentaPlussaan tästä. Opiskelija saa opintojen alussa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Salasana vanhenee 180 päivän välein. Uuden salasanan saa opettajalta, joka niitä tekee. Opettajan nimeä voi tiedustella opintotoimistosta. 

Huoltaja kirjautuu StudentaPlussaan tästä. Käyttäjätunnuksena toimii huoltajan sähköpostiosoite. Ensimmäistä kertaa kirjautuessa käytetään sähköpostiosoitetta käyttäjätunnuksena ja painetaan Unohditko salasanasi? -kohtaa. Salasanan saa näin sähköpostiin. Sähköpostin tulee olla sama kuin Varian huoltajatietoihin ilmoitettu sähköposti. Mikäli huoltajan sähköpostiosoitetta ei ole ilmoitettu Variaan ja kirjattu opiskelijan huoltajan tietoihin, ei kirjautuminen StudentaPlussaan opiskelijan tietoihin ole mahdollista. Tässä tapauksessa ollaan yhteydessä opintotoimistoon varia.opintotoimisto@vantaa.fi

Osallistuminen opetukseen ja poissaolot

Opiskelijan on osallistuttava opetukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, jollei siitä erikseen ole myönnetty vapautusta. 

Poissaoloon on aina oltava jokin perusteltu syy ja poissaolo tulee aina selvittää. Opiskelijan on sovittava puuttuvan osaamisen hankkimisesta opettajien kanssa. 

Opetuksesta voi olla poissa vain 

  • Sairauden takia 
  • Vastuuopettajan/osaamisalan esimiehen luvalla 
  • Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella

Opiskelijalla ja/tai huoltajalla on velvollisuus ensimmäisen poissaolopäivän aikana ilmoittaa sairaudesta tai muusta poissaolon syystä 

  • Koulussa vastuuopettajalle 
  • Työpaikalla oppimisjaksolla ollessa ohjaavalle opettajalle tai työelämän edustajalle 

Opiskelukustannukset

Perusopetuksen jälkeiset opinnot ja oppimateriaalit ovat maksuttomia oppivelvollisille opiskelijoille. Lisäksi Vantaan oppimateriaalit tarjotaan maksutta tietyille ei-oppivelvollisille vuonna 2004 syntyneille nuorille. 

Opetus ja ruokailu ovat maksuttomia kaikille ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille, mutta ei-oppivelvollisten opiskelijoiden on kustannettava itse oppikirjat ja opiskeluvälineet. Osalle aloista tulee hankkia opiskelu- ja työvälineitä jo ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Lisätietoa saa vastuuopettajalta. 

Opintojen toteutustavat

Variassa opiskelu ei ole sidottu kiinni paikkaan ja oppilaitokseen, sillä osan opinnoista voi opiskella joustavasti verkkokursseina. Opiskelu tapahtuu pääasiassa päiväopintoina, mutta joillakin aloilla on myös iltaopintoja. Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työpaikalla oppimista, joka suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen opiskelijan kanssa.  

Kesällä on mahdollista opiskella koulutussopimuksella tai oppisopimuksella työpaikalla. Lisäksi kesäaikaan on mahdollista suorittaa yhteisiä tutkinnon osia verkko-opintoina.

Arviointi ja valmistuminen

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän jo osaa ja mitä hänen on vielä opittava lisää.  

Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta osaamisen kehittymisestä koko opiskelun ajan. Kirjallisen palautteen antamisessa käytetään digitaalisia välineitä Workseedia ja ItsLearningia, joista saa lisätietoa vastuuopettajalta. 

Korttikoulutukset

Lähes kaikissa Varian perustutkinnoissa suoritetaan erilaisia kortteja ja passeja osana opiskelua. 

Esimerkiksi logistiikan alalla suoritetaan henkilöautoajokortti, josta jää opiskelijan maksettavaksi viranomaiskustannukset. Puolestaan ravintola- ja catering-alan opiskelijat suorittavat hygieniapassin. 

Lukio-opinnot ja kaksoistutkinto

Kaikilla Varian aloilla on mahdollista suorittaa samanaikaisesti ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto. Opinnot antavat hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet ja -valmiudet.  

Lukio-opinnoista ja kaksoistutkinnosta voi lukea lisää täältä.

Ammattikorkeakouluopinnot

Varia tekee yhteistyötä myös ammattikorkeakoulujen kanssa. Opiskelija voi halutessaan opiskella ammattikorkeakoulujen opintoja jo Variassa. Tämä on hyvä tapa sujuvoittaa siirtymistä jatko-opintoihin ja nopeuttaa valmistumista. 

AMK-opinnoista voi lukea lisää täältä. 

Tapaturman sattuessa

Avainsanat

OpiskeluVariaToisen asteen koulutus