Hankkeet

Vantaalla on meneillään monenlaisia hankkeita. Voit suodattaa hankkeita mm. suuralueen, vaiheen, toimielimen palvelu- ja kohderyhmän mukaan.

Korotettu koulutuskorvaus

Hanke

Korotettua koulutuskorvausta maksetaan työnantajille, jotka palkkaavat peruskoulun päättäneen nuoren oppisopimuksella.

Young Talents

Hanke

Young Talents -projektissa kehitämme ja toteutamme artesaanialoilla yrittäjyyskasvatusta yhteistyössä Mercurian sekä espanjalaisten ja hollantilaisten kumppaneiden kanssa.

Parasta palvelua

Hanke

Hankkeen tavoitteena on oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen prosessien kehittäminen.

MR Amis

Hanke

MR Amis on tulevaisuuden oppimisympäristöjä testaava hanke, jossa kokeillaan lisättyä todellisuutta, virtuaalitodellisuutta ja teköälyä.

Diggaajat

Hanke

Hankkeessa kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen digitaalisen seurannan ja palautteen antamisen välineen käyttöönottamista opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyönä.

VoittoOn moniosaajaverkoston

Hanke

Hankkeen tavoitteina on työllistää koulutuksen avulla sopivia henkilöitä yrityksiin, joilla on haasteita löytää osaavaa työvoimaa sekä lisätä yritysten tietoisuutta erilaisista koulutuspoluista.

Strategiarahoitus, tiedolla johtaminen

Hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksella kehitetään organisaation tiedolla johtamisen järjestelmää.

Digiaskel

Hanke

Hankkeessa toteutetaan osaamisperusteista ja asiakaslähtöistä toimintakulttuuria.