Hankkeet

Vantaalla on meneillään monenlaisia hankkeita. Voit suodattaa hankkeita mm. suuralueen, vaiheen, toimielimen palvelu- ja kohderyhmän mukaan.

Korotettu koulutuskorvaus

Hanke

Korotettua koulutuskorvausta maksetaan työnantajille, jotka palkkaavat peruskoulun päättäneen nuoren oppisopimuksella.

card--fallback--5

Young Talents

Hanke

Young Talents -projektissa kehitämme ja toteutamme artesaanialoilla yrittäjyyskasvatusta yhteistyössä Mercurian sekä espanjalaisten ja hollantilaisten kumppaneiden kanssa.

card--fallback--7

Parasta palvelua

Hanke

Hankkeen tavoitteena on oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen prosessien kehittäminen.

card--fallback--1

MR Amis

Hanke

MR Amis on tulevaisuuden oppimisympäristöjä testaava hanke, jossa kokeillaan lisättyä todellisuutta, virtuaalitodellisuutta ja teköälyä.

card--fallback--6

Strategiarahoitus, tiedolla johtaminen

Hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksella kehitetään organisaation tiedolla johtamisen järjestelmää.

card--fallback--4

Digiaskel

Hanke

Hankkeessa toteutetaan osaamisperusteista ja asiakaslähtöistä toimintakulttuuria.

card--fallback--9

Parasta DigiOhjausta

Hanke

‍Parasta DigiOhjausta -hanke on osa valtakunnallista ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tukevaa Parasta Palvelua - kehittämisohjelmaa.

card--fallback--10

Diggaajat

Hanke

Hankkeessa kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen digitaalisen seurannan ja palautteen antamisen välineen käyttöönottamista opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyönä.

card--fallback--4