Opintoja työelämässä

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

Varian opinnoissa yhdistyvät joustavasti verkko-opiskelu, lähiopetuspäivät, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja käytännön harjoittelu työelämässä.

Työelämässä oppiminen

Työpaikalla oppiminen on opiskelijalle tehokas ja aidosti käytännönläheinen tapa hankkia osaamista. Opiskelija voi hankkia osaamista työpaikalla joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella tai yhdistellä näitä joustavasti opintojensa aikana. 

Työpaikalla oppimisen tavoitteista ja kestosta sovitaan yksilöllisesti opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Työpaikalla on nimetty työpaikkaohjaaja, joka auttaa ja neuvoo opiskelijaa työpaikan sääntöihin ja eri työtehtäviin liittyvissä asioissa. 

Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöllä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Näyttö pyritään aina suunnittelemaan yhdessä työpaikan kanssa ja antamaan työpaikalla oppimisen yhteydessä. Näytön arviointiin työpaikalla osallistuu aina kaksi arvioijaa, joista toinen on opettaja ja toinen työpaikan edustaja. Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa. Erityinen syy voi olla esimerkiksi se, että työelämän edustajaa ei ole saatavissa toteuttamaan arviointia ja opiskelijan näyttö viivästyy tästä syystä kohtuuttomasti. 

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osan tutkinnon osaamisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.

Koulutussopimus on kirjallinen sopimus, joka laaditaan yksilöllisesti jokaiselle opiskelijalle erikseen tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. 

Kun opiskelija solmii työpaikan kanssa koulutussopimuksen, hänen katsotaan pysyvän opiskelijana, joten hänelle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. 

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään teoriaopinnoilla oppilaitoksessa. Varian kautta voi suorittaa oppisopimuksella minkä tahansa ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta.  

Oppisopimuskoulutukseen osallistuvan tulee olla vähintään 15 vuotta täyttänyt ja saanut peruskoulun päättötodistuksen. Oppisopimus edellyttää alan työpaikkaa ja työsopimusta.

Opiskelija saa työssäoppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Avainsanat

OpiskeluVariaToisen asteen koulutusAmmattikoulut