Kansainvälinen toiminta

Varian opiskelijoilla on monipuoliset mahdollisuudet osallistua kansainväliseen toimintaan ja vahvistaa kansainvälistä osaamistaan.

Esittely

Asiasanat

KoulutusNuoret
Varian opiskelijoilla on monipuoliset mahdollisuudet osallistua kansainväliseen toimintaan ja vahvistaa kansainvälistä osaamistaan. Kansainvälistä toimintaa ovat opintomatkat, ulkomaanjaksot, erilaiset opetustapahtumat ja kansainväliset yhteisopetukset.

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat yhä enenevissä määrin osa työelämää ja arkea. Varian kansainvälisen toiminnan tarkoituksena onkin tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuuksia kartuttaa ikimuistoisia kokemuksia sekä vahvistaa kansainvälistä osaamistaan sekä kieli- ja kulttuuriosaamistaan.  

Ulkomaanjaksot opiskelijoille 

Ulkomaanjakson aikana pääsee kehittämään kieli- ja kulttuuriosaamista sekä näkemään oman alansa toimintaa hieman erilaisesta näkökulmasta. Työnantajat arvostavat ulkomaanjaksoilta saatua osaamista, kuten muun muassa ongelmanratkaisutaitoja, joustavuutta ja luovuutta. 

Varialla on kumppanikohteita yhteensä 17 eri maassa. Opiskelijalla on mahdollisuus lähteä Eurooppaan ulkomaanjaksolle työpaikalla tapahtuvalle oppimisjaksolle tai oppilaitosvaihtoon yleensä 2–11 viikoksi. Ulkomaanjaksot rahoitetaan pääsääntöisesti EU-komission Erasmus+ -hankkeiden tuella. Oppilaitosvaihto voidaan toteuttaa myös opiskelijaryhmälle.

Lisäksi Euroopan ulkopuolisista kohteista Etelä-Koreaan (FinKoEdu-verkosto) ja Kiinaan (FinnVET in China -verkosto) on mahdollista lähteä.  

Varia antaa opiskelijoille apurahoja myös itse etsittyihin kohteisiin. 

Kansainväliset opetustapahtumat 

Kansainvälisyys- ja kulttuuriaiheista sisältöä hyödynnetään Variassa monilla eri koulutusaloilla. Esimerkiksi opetuksessa voidaan huomioida työtehtävien, materiaalien, työkalujen ja tekniikoiden erot eri kulttuureissa ja maissa.

Kansainvälisten kumppaneiden kanssa voidaan toteuttaa virtuaaliopetusta, yhteisopettajuutta ja digitaalisten välineiden hyödyntämistä yhteistyöhön. Virtuaalista kansainvälistä yhteistyötä on jo kokeiltu monilla aloilla, ja se soveltuu hyvin esimerkiksi englannin kielen harjoittelemiseen, toisen maan opiskelijoihin tutustumiseen ja alakohtaiseen vertailuun.  Virtuaalisia yhteistyötä voidaan toteuttaa esimerkiksi eTwinning-palvelussa. 

Esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikan alalla on toteutettu joka vuosi vuodesta 2003 lähtien saksalaisten kumppaneiden kanssa kahden viikon projektityö, jossa opiskelijat ovat yhteistyössä luoneet eri teemoihin liittyvän laitteen. Oppilaitoksen kanssa on myös rakennettu etäohjattava robottiauto virtuaalisena opetusyhteistyönä.  

Lisätietoja

Julia Eloranta

Kansainvälisten asioiden assistentti
+358 43 824 9241 julia.eloranta2@vantaa.fi

Toimipisteet

Palvelu saatavilla yhteensä 4 toimipisteessä