Oppisopimuskoulutus Variassa

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään teoriaopinnoilla oppilaitoksessa.

Esittely

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään teoriaopinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimus edellyttää alan työpaikkaa ja työsopimusta. Varian kautta voi suorittaa oppisopimuksella minkä tahansa ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta.

Oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä sovitaan tapauskohtaisesti opiskelijan, työnantajan ja Varian kanssa.

Mitä on oppisopimuskoulutus?

Oppisopimuksella saa ammatillisen pätevyyden, arvokasta työkokemusta ja koulutuksen työhön, joka tarvitsee tekijän.

Oppisopimus sopii esimerkiksi sellaiselle, joka tarvitsee työkokemusta, jolta puuttuu ammatillinen koulutus tai muodollinen pätevyys ja joka haluaa todistuksen ammattitaidostaan. Oppisopimuksen voi valita myös silloin, kun työtehtävät laajenevat uusiin tehtäviin, ammattitaitoa ja osaamista halutaan kehittää tai halutaan vaihtaa ammattia. 

Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa. Oppisopimuskoulutukseen osallistuvan tulee olla vähintään 15 vuotta täyttänyt ja saanut peruskoulun päättötodistuksen.

Oppisopimuskoulutus on maksutonta. Opiskelija saa työssäoppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Myös vuosiloman ja ylitöiden korvaamisessa noudatetaan alan työehtosopimusta. Lähiopetusjaksojen osalta opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa lähiopetusjaksolta palkkaa.

Oppisopimus perustuu työsuhteeseen (väh. 25 h/vko) ja henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Ammatillista osaamista hankitaan pääasiassa työpaikalla ja opiskelua täydennetään tarvittaessa opinnoilla oppilaitoksessa.

Työpaikalta nimetään alan ammattilainen työpaikkaohjaajaksi, joka ohjaa ja arvioi opiskelijaa käytännön työssä ja ammatillisessa kehittymisessä koko oppisopimuskoulutuksen ajan. Varia järjestää koulutuksia myös työpaikkaohjaajille.

Näin toimit

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, toimi näin:

  • Etsi itsellesi koulutustarpeitasi vastaava työpaikka.
    Oppisopimuksen aloittamisen edellyttää on sopivaa työpaikkaa. Oppisopimuspaikan etsinnässä oma aktiivisuus kannattaa. Ota rohkeasti yhteyttä mielenkiintoisiin yrityksiin!
  • Jos sinulla on jo työpaikka, kerro työnantajalle oppisopimuskoulutuksesta.
    Jos olet jo työsuhteessa ja haluat päivittää osaamistasi, puhu esimiehellesi oppisopimuksen tarjoamaista kehittymismahdollisuuksista.
  • Sovi työnantajan kanssa oppisopimuksen solmimisesta ja neuvotelkaa koulutuksen aloittamisesta Varian Työelämäpalveluiden kanssa.

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta

Toimipisteet

Palvelu saatavilla yhteensä 5 toimipisteessä