Laadun kehittäminen ja vastuullisuus

Asiasanat

Koulutus

Vantaan ammattiopisto Variassa tehdään laatutyötä opiskelijoiden ja sidosryhmien eteen.

Varian laatujärjestelmän tehtävänä on tukea Vantaan kaupungin asettamia sekä Varian omia strategisia tavoitteita ja vaikuttavuutta ammatillisen oppilaitoksen arvojen mukaisesti.

Prosessikartassa kuvataan keskeiset ydin- ja tukiprosessit ja niiden vastuuhenkilöt. Laatujärjestelmään on kuvattu myös toimijoiden vastuut, tehtävät ja toimintaohjeet.

Varian toimintaa kehitetään ja parannetaan jatkuvasti. Lähtökohtana on laadukas osaamispalveluprosessi ja onnistunut oppimiskokemus, joita tukipalveluprosessit tukevat. Hyvin kuvattujen prosessien avulla tavoite on vähentää jatkuvasti koulutuksen keskeyttämisiä ja tarjota koulutuksien avulla entistä parempaa vaikuttavuutta.

Tehtävät ja vastuut

Laatujohtaminen perustuu Variassa tietoon ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen laatuympyrän mukaisesti.

Vastuu toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä kuuluu kaikille varialaisille työtehtävien mukaan.

Laadunhallinnan ohjausryhmänä toimii Varian päällikköpalaveri -ryhmän Varian johto.

Prosessien omistajat, osaamispalvelupäälliköt ja -esimiehet vastaavat tiimien opetustoiminnasta ja jatkuvasta parantamisesta. Opiskelijat osallistuvat heidän joukostaan valittujen edustajien avulla laatutyön kehittämiseen erilaisissa suunnitteluryhmissä.

Yhteiset palvelut tukevat osaamispalveluiden laatutyötä ja osallistuvat laadun operatiivisen toiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Laadun varmistaminen tapahtuu vuosittain johdon katselmusten myötä.

Varian laadun arvioinnit

Varia on sitoutunut laadunhallinnan periaatteisiin.

Avainsanat

VariaVastuullisuusKehittäminen