Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin.

Esittely

Asiasanat

KoulutusYrityksetNuoretMaahanmuuttajat
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja voi työskennellä monipuolissa työtehtävissä, kuten hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden ja sosiaali- ja terveyshuollon avohoidon tai laitoshoidon tehtävissä.

Työllistymismahdollisuudet alalle ovat hyvät.

Haluatko hoiva-avustajaksi?

Oletko valmis hoiva-avustaja? Haluaisitko opiskella lähihoitajaksi?

Oletko valmis lähihoitaja? Hanki pätevyys toisella osaamisalalla

Kouluttaudu lähihoitajaksi

Oletko kiinnostunut suorittamaan lähihoitajaopinnot työvaltaisella opintopolulla?

Lähihoitajana olet lähellä ihmistä. Teet vastuullista ja monipuolista työtä sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla. Lähihoitajan koulutuksella voit työllistyä monenlaisiin huolenpidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen tehtäviin.

Lähihoitajista on jatkuva kysyntä.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa tai jatkuvassa haussa.

Ammatillisen koulutuksen yhteishaku on tarkoitettu ensisijaisesti hakuvuonna perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen päättäville nuorille. Seuraava yhteishaku on keväällä 2024.

Jatkuvassa haussa uusia koulutuksia alkaa läpi vuoden. Jatkuva haku on avoin kaikille hakijoille.

Työllistyminen 

Lähihoitajana voit työskennellä sairaalassa, päiväkodissa, koulussa, lapsiperheiden kotipalvelussa, lastensuojelun sijaishuollossa, kouluympäristöissä, joissa on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, tehostetussa palveluasumisessa, päivä- tai työtoiminnassa, kotihoidossa, lyhytaikaishoidossa, vammaisten asumispalvelussa, mielenterveys- ja päihdetyön kuntoutus- tai asumisyksiköissä.

Lähihoitaja voi toimia myös yrittäjänä.  

Lähihoitajien työllisyystilanne on erittäin hyvä. 

Jatko-opinnot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Varian opiskelijana voit tehdä korkeakouluopintoja Laurea-ammattikorkeakoulussa samanaikaisesti perustutkinnon opintojen kanssa. Lue lisää väyläopinnoista täältä.

Lisätietoja väyläopinnoista: Opinto-ohjaaja Ritva Väisänen, 040 521 0364, ritva.vaisanen@vantaa.fi

Terveydelliset vaatimukset ja muut edellytykset 

Koulutuksessa on terveydentilaa koskevia vaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

  • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisen toimimisen
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Oma kuvaus nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi annetun ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja kuten lääkärintodistuksen.

Sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista voi lukea lisää täältä. Hakulomakkeessa vastataan asiaa koskevaan pakolliseen kysymykseen.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijavalinnasta voi lukea lisää täältä (SORA).

Lisätietoja

Heli Tanninen

Opinto-ohjaaja
050 312 1702 heli.tanninen@vantaa.fi

Ritva Väisänen

Opinto-ohjaaja
040 521 0364 ritva.vaisanen@vantaa.fi

Väyläopinnot

Seija Yli-Kankahila

Opinto-ohjaaja
040 354 6931 seija.ylikankahila@vantaa.fi

Toimipisteet

Palvelu saatavilla yhteensä 2 toimipisteessä