Ammattikorkeakouluopinnot Variassa

Varian opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo ammatillisen koulutuksen aikana Haaga-Heliassa, Laureassa tai Metropoliassa.

Esittely

Asiasanat

KoulutusAsukkaatYrityksetNuoret
Varian opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo ammatillisen koulutuksen aikana Haaga-Heliassa, Laureassa tai Metropoliassa. AMK-opinnot on mahdollista aloittaa väyläopintoina tai niihin voi tutustua kurkistuskursseilla.

Väyläopinnot tarjoavat mahdollisuuden opiskella opintojaksoja AMK-opinnoista. Suoritetut opinnot sisällytetään mahdolliseen myöhempään AMK-tutkintoon.

Kurkistuskursseilla opiskelija tutustuu ammattikorkeakouluopintoihin ja opintojen edellyttämiin v
almiuksiin. Kurkistuskurssit hyväksiluetaan mahdollisiin myöhempiin AMK-opintoihin.

Laurean AMK-opinnot

Varian opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa AMK-opintoja Laurea-ammattikorkeakoulussa. 

Haaga-Helian AMK-opinnot

Varian englanninkielisen ravintola- ja catering-alan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa 60 opintopistettä oman alan AMK-opintoja. Suoritettavat opinnot sisältyvät Bachelor of Hospitality Management (restonomi AMK) -tutkintoon. 

Väyläopinnot suoritetaan viimeisen opiskeluvuoden aikana Haaga-Helia-ammattikorkeakoulussa.

Metropolian AMK-opinnot

Varian sähköalan opiskelijoilla on mahdollisuus valita Metropolia-opintopolku. Varian ja Metropolia-ammattikorkeakoulun yhteistyön tavoitteena on nopeuttaa ammatillisen perustutkinnon ja AMK-tutkinnon kokonaisopintoja poistamalla niihin sisältyviä päällekkäisyyksiä.

Tavoitteena on suorittaa noin 30 opintopisteen laajuiset AMK-opinnot. Ammattikorkeakoulun vaatimuksen mukaisesti suoritetut opinnot huomioidaan, kun opinnot myöhemmin jatkuvat Metropoliassa. Jatko-opintoihin haetaan yhteishaun tai avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta. 

Ammattikorkeakouluun valmistava polku valitaan heti opintojen alussa osana henkilökohtaisen kehittämisen suunnitelmaa (HOKS). Jos jatko-opiskeluun liittyvät tavoitteet muuttuvat, suunnitelmaa voi myös muuttaa. 

Avainsanat

OpiskeluVariaToisen asteen koulutusAmmattikoulut

Toimipisteet

Palvelu saatavilla yhteensä 4 toimipisteessä