Hankkeet

Vantaalla on meneillään monenlaisia hankkeita. Voit suodattaa hankkeita mm. suuralueen, vaiheen, toimielimen palvelu- ja kohderyhmän mukaan.

FinKoEdu - Finnish Korean Education Network

Hanke

Verkostossa kehitetään koulutusyhteistyötä eteläkorealaisten oppilaitosten kanssa sekä organisoidaan vastavuoroista liikkuvuustoimintaa.

FinnVET in China

Hanke

FinnVET in China on Suomen ja Kiinan välinen oppilaitosverkosto.

Strategiarahoitus, lentokoneasennuskoulutuksen kehittäminen

Hanke

Yhteistyöhankkeessa toteutetaan ilma-alusten digitaalisia järjestelmiä mallintava opetusjärjestelmä, simuloitu käytännön harjoitusten ympäristö sekä kehitetään PART-66 koejärjestelmää.

Vantaan liikkuva opiskelu

Hanke

Hanke edistää toisen asteen oppilaitosten hyvinvointia ja opiskelukykyä lisäämällä aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa.

Network of networks

Hanke

Varian strategista ja kansainvälistä kehittämistyötä toteutetaan Network of Networks -verkostossa.

LARK - kohti huippulaatua

Hanke

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen kokonaisvaltaisen laadunhallinnan kehittäminen ja henkilöstön suunnitteleman prosessikartan mukaisten osa-alueiden laadun varmistaminen.

Roboboost

Hanke

Roboboost-hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja sen oheisteknologioiden alalla.

NEWLOG

Hanke

NEWLOG-hankkeella tavoitellaan ratkaisua logistiikka-alan voimakkaaseen murrokseen.