Hankkeet

Vantaalla on meneillään monenlaisia hankkeita. Voit suodattaa hankkeita mm. suuralueen, vaiheen, toimielimen palvelu- ja kohderyhmän mukaan.

Keskeyttämisestä kohtaamiseen

Hanke

Keskeyttämisestä kohtaamiseen – ESR-hankkeen tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämistä Varian ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa.

FinKoEdu - Finnish Korean Education Network

Hanke

Verkostossa kehitetään koulutusyhteistyötä eteläkorealaisten oppilaitosten kanssa sekä organisoidaan vastavuoroista liikkuvuustoimintaa.

Strategiarahoitus, lentokoneasennuskoulutuksen kehittäminen

Hanke

Yhteistyöhankkeessa toteutetaan ilma-alusten digitaalisia järjestelmiä mallintava opetusjärjestelmä, simuloitu käytännön harjoitusten ympäristö sekä kehitetään PART-66 koejärjestelmää.

Vantaan liikkuva opiskelu

Hanke

Hanke edistää toisen asteen oppilaitosten hyvinvointia ja opiskelukykyä lisäämällä aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa.

Network of networks

Hanke

Varian strategista ja kansainvälistä kehittämistyötä toteutetaan Network of Networks -verkostossa.

LARK - kohti huippulaatua

Hanke

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen kokonaisvaltaisen laadunhallinnan kehittäminen ja henkilöstön suunnitteleman prosessikartan mukaisten osa-alueiden laadun varmistaminen.

Roboboost

Hanke

Roboboost-hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja sen oheisteknologioiden alalla.

NEWLOG

Hanke

NEWLOG-hankkeella tavoitellaan ratkaisua logistiikka-alan voimakkaaseen murrokseen.