Hankkeet

Vantaalla on meneillään monenlaisia hankkeita. Suodata ja selaa hankkeita palveluiden, kohderyhmien ja alueiden perusteella.

FinnVET in China

Hanke

FinnVET in China on Suomen ja Kiinan välinen oppilaitosverkosto.

card--fallback--2

Keskeyttämisestä kohtaamiseen

Hanke

Keskeyttämisestä kohtaamiseen – ESR-hankkeen tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämistä Varian ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa.

card--fallback--5

Strategiarahoitus, lentokoneasennuskoulutuksen kehittäminen

Hanke

Yhteistyöhankkeessa toteutetaan ilma-alusten digitaalisia järjestelmiä mallintava opetusjärjestelmä, simuloitu käytännön harjoitusten ympäristö sekä kehitetään PART-66 koejärjestelmää.

card--fallback--2

Vantaan liikkuva opiskelu

Hanke

Hanke edistää toisen asteen oppilaitosten hyvinvointia ja opiskelukykyä lisäämällä aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa.

card--fallback--4

Network of networks

Hanke

Varian strategista ja kansainvälistä kehittämistyötä toteutetaan Network of Networks -verkostossa.

card--fallback--7

LARK - kohti huippulaatua

Hanke

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen kokonaisvaltaisen laadunhallinnan kehittäminen ja henkilöstön suunnitteleman prosessikartan mukaisten osa-alueiden laadun varmistaminen.

card--fallback--3

Roboboost

Hanke

Roboboost-hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja sen oheisteknologioiden alalla.

card--fallback--6

NEWLOG

Hanke

NEWLOG-hankkeella tavoitellaan ratkaisua logistiikka-alan voimakkaaseen murrokseen.

card--fallback--8