LARK - kohti huippulaatua

Asiasanat

Koulutus

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen kokonaisvaltaisen laadunhallinnan kehittäminen ja henkilöstön suunnitteleman prosessikartan mukaisten osa-alueiden laadun varmistaminen.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-

Tavoitteet

Varian tavoitteena on koulutuksen kokonaisvaltaisen laadunhallinnan kehittäminen ja henkilöstön suunnitteleman prosessikartan mukaisten osa-alueiden laadun varmistaminen. Lisäksi edistämme Varian jatkuvaa parantamistoimintaa.

Kohderyhmä

Varian koko henkilöstö, sidosryhmät sekä hankeverkostot

Toimenpiteet

Kehittämistyössä hyödynnetään vertaisarviointimenetelmää oppimisen ja kehittämisen menetelmänä. Hanketoimijat perehtyvät ja tutustuvat hankeverkoston tiedolla johtamisen ja sähköisten tietojärjestelmien hyviin käytäntöihin.

Hankkeessa kuvataan laadunhallinnan prosessit, laatutoiminta ja systemaattinen tapa toimia sekä asetetaan yhdessä johdon kanssa selkeät tavoitteet ja mittarit laadunhallinnalle ja toiminnan vaikuttavuudelle.

Hankekumppanit

 • AVA-akatemia
 • Careeria Oy
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Hyria koulutus Oy
 • Kanneljärven Opisto
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda (koordinaattori)
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
 • Perho Liiketalousopisto Oy
 • Suomen ympäristöopisto Sykli
 • Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen/Yrkesinstitutet Practicum
 • TTS Työtehoseura ry
 • Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia

Avainsanat

KehittäminenVaria