Hankkeet

Vantaalla on meneillään monenlaisia hankkeita. Voit suodattaa hankkeita mm. suuralueen, vaiheen, toimielimen palvelu- ja kohderyhmän mukaan.

CyVETsecurity

Hanke

Hankkeen tavoitteena on tiedottaa opiskelijoita tietoturvauhista ja niiden ehkäisystä ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä.

Virtaa vertaisilta - LARK-kasi

Hanke

Varian osahankkeen tavoitteena on luoda systemaattisesti kuvatut toiminnan prosessit, joilla varmistetaan toiminnan laatua.

Puhu johdolle 0.3

Hanke

Puhu johdolle 0.3-hankkeen tavoitteena on kehittää johtamista ammatillisen koulutuksen kentällä.

Reconstructing SOTENET-network to assure the quality of student mobility

Hanke

Sotenet-verkoston oppilaitokset kehittävät yhdessä käytänteitä ECVETin mukaiselle osaamisen tunnustamiselle.

Strategiarahoitus, osaamisen varmistaminen

Hanke

Strategiarahoituksella tuetaan koulutuksen järjestäjän toiminnan ja ydinprosessien kehittämistä valtakunnallisten toimintamallien mukaiseksi.

Verkkokurssien kehittäminen

Hanke

Projektin tavoitteena oli verkkokurssien tekeminen itslearning-oppimisympäristöön ja niiden saaminen osaksi kaikkien tutkintojen opetustarjontaa.

Bisnekset verkkoon

Hanke

Bisnekset verkkoon -hankkeessa tuotetut yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaalit ovat selkokielisiä, digitaalisia ja maksuttomia.

FinnVET in China

Hanke

FinnVET in China on Suomen ja Kiinan välinen oppilaitosverkosto.