Hankkeet

Vantaalla on meneillään monenlaisia hankkeita. Voit suodattaa hankkeita mm. suuralueen, vaiheen, toimielimen palvelu- ja kohderyhmän mukaan.

Urbaania kasvua (UIA)

Hanke

Hankkeessa kehitetään yrityksille uudenlaisia GSIP-malliin (Growth and Social Investment Pacts) perustuvia kasvudiilejä.

Virtaa vertaisilta - LARK-kasi

Hanke

Varian osahankkeen tavoitteena on luoda systemaattisesti kuvatut toiminnan prosessit, joilla varmistetaan toiminnan laatua.

Reconstructing SOTENET-network to assure the quality of student mobility

Hanke

Sotenet-verkoston oppilaitokset kehittävät yhdessä käytänteitä ECVETin mukaiselle osaamisen tunnustamiselle.

Strategiarahoitus, osaamisen varmistaminen

Hanke

Strategiarahoituksella tuetaan koulutuksen järjestäjän toiminnan ja ydinprosessien kehittämistä valtakunnallisten toimintamallien mukaiseksi.

Puhu johdolle 0.3

Hanke

Puhu johdolle 0.3-hankkeen tavoitteena on kehittää johtamista ammatillisen koulutuksen kentällä.

Verkkokurssien kehittäminen

Hanke

Projektin tavoitteena oli verkkokurssien tekeminen itslearning-oppimisympäristöön ja niiden saaminen osaksi kaikkien tutkintojen opetustarjontaa.

Bisnekset verkkoon

Hanke

Bisnekset verkkoon -hankkeessa tuotetut yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaalit ovat selkokielisiä, digitaalisia ja maksuttomia.

FinKoEdu - Finnish Korean Education Network

Hanke

Verkostossa kehitetään koulutusyhteistyötä eteläkorealaisten oppilaitosten kanssa sekä organisoidaan vastavuoroista liikkuvuustoimintaa.