Hankkeet

Vantaalla on meneillään monenlaisia hankkeita. Voit suodattaa hankkeita mm. suuralueen, vaiheen, toimielimen palvelu- ja kohderyhmän mukaan.

Digiosaava.fi, Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen

Hanke

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen.

Tieto-osaava, tietojohtamisen kehittäminen

Hanke

Hankkeen aikana luodaan valtakunnallisia kokonaisuuksia, käytäntöjä ja ohjeistuksia, joita kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat omassa toiminnassaan hyödyntää.

HOKS-tiimi

Hanke

Projektin tavoitteena on parempi HOKS-osaaminen ja sujuvat prosessit hoksaamisen liittyen. HOKS tarkoittaa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa, eli opintojen henkilökohtaistamista.

Osaamista ja osallistumista – lapset ja nuoret mukaan tekemään kestävämpää ruokakulttuuria avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

Hanke

Hankkeen tavoitteena on nostaa ruokailuprosentteja ja samalla laskea ateriapalveluiden hiilijalanjälkeä sekä opettaa kestävän elämäntavan periaatteita lapsille ja nuorille.

KARKKI -Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

Hanke

Hankkeessa tuotetaan toimintamalli valtakunnallisena verkostona, jossa osallistetaan laajasti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kokonaisarkkitehtuurityöhön.

Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen

Hanke

OA-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen (2022−2023) kehittämishanke. Hanke toteuttaa OKM:n Oikeus osata -kehittämisohjelman tavoitteita.

KESTOA - Kestävä toinen aste

Hanke

KESTOA-hanke pyrkii vahvistamaan kestävää kehitystä edistävää toimintakulttuuria ja luomaan ja pilotoimaan toisella asteella kestävän kehityksen oppisisältöjä.

Sosiaalisesti kestävä amis

Hanke

Sosiaalisesti kestävä amis -hankkeessa edistetään monipuolipuolisesti opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa.