Network of networks

Asiasanat

Koulutus

Varian strategista ja kansainvälistä kehittämistyötä toteutetaan Network of Networks -verkostossa.

Varian strategista ja kansainvälistä kehittämistyötä toteutetaan Network of Networks -verkostossa, joka koostuu viidestä kansallisesta verkostosta: suomalainen FINN-NET-verkosto, hollantilainen the Dutch Alliance, Espanjan Baskimaan HETEL-verkosto, sekä Skotlannin ja Pohjois-Irlannin verkostot.

Rahoitus

Erasmus+ KA3.

Hankekumppanit

Hanketta koordinoi the Dutch Alliance.

Tavoitteet

Verkoston hankkeen "Network of networks – International network of VET providers, a grass roots approach" tavoitteena on selkeyttää Network of Networks -verkoston rakennetta ja toimintaa. Hankkeessa on yhteensä 9 työryhmää, joista neljään Varia osallistuu.

  1. Network building: Tavoitteena on kehittää verkostoa strategisesti. Tässä työryhmässä luodaan yleinen malli transnationaalisen verkoston toiminnalle sekä strategia ja toimintasuunnitelma Network of networks -verkostolle.
  2. Capacity building: Tavoitteena on kerätä, jakaa ja testata verkoston sisällä hyviä käytäntöjä. Työryhmä on jakautunut neljään osaan, jotka tarkastelevat hyviä käytäntöjä EU välineistä ja aloitteista, EU skills viikosta, avaintaitojen oppimisen innovatiivisista tavoista ja työelämälähtöisestä ja digitaalisesta ammatillisesta kehittymisestä.
  3. Policy development: Tavoitteena on osallistaa oppilaitosten johtoa verkoston toimintaan ja tiedottaa EU:n ammatillisen koulutuspolitiikan ajankohtaisista asioista. Tässä työryhmässä järjestetään kysely oppilaitosten johdolle, uutiskirjeitä, webinaareja ja projektin lopussa koulutuspolitiikkaan keskittyvä seminaari Brysselissä.
  4. Reaching out: Tavoitteena on kehittää suomalaisen verkoston (Finn-Net) sisäistä organisoitumisesta sekä ottaa yhteyttä ja oppia muilta eurooppalaisilta verkostoilta.

Lisäksi hankkeessa kehitetään verkoston tiedottamista, ja luodaan verkostolle muun muassa verkkosivut sekä visuaalinen ilme.

Finn-Netille luotiin myös omat esittelysivut Thinglink-alustalle.

Lisätietoja

Anu Lähde

Kansainvälisten asioiden koordinaattori
anu.lahde@vantaa.fi

Katja Wirenius

Osaamispalveluesimies
katja.wirenius@vantaa.fi

Avainsanat

KansainvälisyysKehittäminenHankkeetVaria