Roboboost

Asiasanat

Koulutus

Roboboost-hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja sen oheisteknologioiden alalla.

Hankkeen kuvaus

Valtakunnallisessa hankkeessa tuodaan yhteen tällä hetkellä hajallaan olevat robotiikan ja sen oheisteknologioiden osaajat, toimijat ja tarvitsijat. Kasvu- ja rakennemuutosalan yrityksissä on osaajapulaa liittyen robotiikkaan ja sen oheisteknologioihin. Tarvitaan tiedonsiirtoa robotiikkaan perehtyneiltä aloilta niille aloille, jonne robotiikka on tulossa uutena. Hankkeen keskiössä ovat korkean osaamisen älytuotanto, hoitoala sekä useat teollisen tuotannon alat (mm. kiinteistö-, logistiikka-, kiertotalous-, elintarvike- sekä muovi- ja kumiala).

Hankekumppanit

Hanketta koordinoi Metropolia ammattikorkeakoulu ja hankeverkostoon kuuluvat Vantaan ammattiopisto Varian lisäksi Laurea ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Turun ammatti-instituutti TAI.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda oppiva ekosysteemi. Hankkeessa kehitetään erilaisia vakiintuneita ja pitkäkestoisia yhteistyömalleja työelämän ja oppilaitosten välille. Nykyisellään koulutuksenantajien vasteaika työelämän tarpeisiin on hidas, eivätkä koulutusten sisällöt vastaa riittävästi työelämän nykyisiä ja tulevia vaatimuksia robotiikan ja sen oheisteknologioiden osalta. Hankkeessa lisätään sekä opiskelijoiden että yritysten, julkisorganisaatioiden ja oppilaitosten henkilökunnan osaamista liittyen robotiikkaan, sen oheisteknologioihin ja näiden huoltoon. Samalla hankkeessa mukana olevat ammattioppilaitokset kehittävät yhteistyömuotoja ja toimintamalleja, jotka tukevatammatillisen koulutuksen reformin toteutumista.

Varian osahankkeessa on kaksi painopistettä: hyvinvointiteknologia ja dronetekniikka

Hyvinvointiteknologian saralla tavoitteena on auttaa yrityksiä ennakoimaan hyvinvointiteknologian vaikutuksia liiketoimintaan, parantaa yritysten osaamista hyvinvointiteknologiasta ja luoda yrityksiin hyvinvointiteknologian käyttämisen tarpeita. Lisäksi tavoitteena on kehittää Variassa toteutettavaa hyvinvointiteknologiakoulutusta yhteistyössä yritysten kanssa. Hankkeen aikana yrityksille tarjotaan hyvinvointiteknologian kokeilumahdollisuuksia. Ajatuksena on, että hankkeen myötä koulutuspaketin luomisessa mukana olleet yritykset saavat itselleen näkyvyyttä ja yhä useampi henkilö motivoituu kouluttautumaan hyvinvointiteknologian alalle. Dronetekniikan puolella tavoitteena on kartoittaa dronejen käyttömahdollisuuksia eri toimialoilla (muun muassa logistiikka-, kiinteistö- ja turva-alalla), jalkauttaa yrityksiin tietoutta dronejen käytöstä ja kehittää dronejen käyttökoulutusta oppilaitoksille ja yrityksille.

Lisätietoja

Henna Varonen

Projektivastaava
050 310 5826 henna.varonen@eduvantaa.fi