Hankkeet

Vantaalla on meneillään monenlaisia hankkeita. Voit suodattaa hankkeita mm. suuralueen, vaiheen, toimielimen palvelu- ja kohderyhmän mukaan.

Strategiarahoitus, tiedolla johtaminen

Hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksella kehitetään organisaation tiedolla johtamisen järjestelmää.

Avoimet ammatilliset opinnot

Hanke

Hankkeen tavoitteena oli selvittää Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun käyttöönoton edellytyksiä ja testata palvelua laajasti.

DOES

Hanke

DOES-hankkeessa etsitään käyttäjälähtöisiä toimintamalleja digitaaliseen opintojen etenemisen seurantaan ja ohjaukseen.

Roboreel

Hanke

Hankkeen tavoitteena on edistää automatiikan ja robotiikan käyttöön ottamista PK -yrityksissä.

Strategiarahoitus, maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta työikäisille maahanmuuttajille, joiden suomen kielen taito on vielä heikkoa.

Erityisosaamista ulkomailla – VESA

Hanke

Hankkeessa eri ammatillisten alojen asiantuntijat ja opiskelijat pääsevät kehittämään osaamistaan Varian kumppanioppilaitoksissa ja työssäoppimispaikoissa ulkomailla.

Variasta valmennettuna Eurooppaan

Hanke

Hankkeessa organisoidaan opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksia, jotka vahvistavat osallistujien ammatillista ja kansainvälisyysosaamista.

Urbaania kasvua (UIA)

Hanke

Hankkeessa kehitetään yrityksille uudenlaisia GSIP-malliin (Growth and Social Investment Pacts) perustuvia kasvudiilejä.