Hankkeet

Vantaalla on meneillään monenlaisia hankkeita. Voit suodattaa hankkeita mm. suuralueen, vaiheen, toimielimen palvelu- ja kohderyhmän mukaan.

VoittoOn moniosaajaverkoston

Hanke

Hankkeen tavoitteina on työllistää koulutuksen avulla sopivia henkilöitä yrityksiin, joilla on haasteita löytää osaavaa työvoimaa sekä lisätä yritysten tietoisuutta erilaisista koulutuspoluista.

Avoimet ammatilliset opinnot

Hanke

Hankkeen tavoitteena oli selvittää Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun käyttöönoton edellytyksiä ja testata palvelua laajasti.

DOES

Hanke

DOES-hankkeessa etsitään käyttäjälähtöisiä toimintamalleja digitaaliseen opintojen etenemisen seurantaan ja ohjaukseen.

Roboreel

Hanke

Hankkeen tavoitteena on edistää automatiikan ja robotiikan käyttöön ottamista PK -yrityksissä.

Strategiarahoitus, maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta työikäisille maahanmuuttajille, joiden suomen kielen taito on vielä heikkoa.

Variasta valmennettuna Eurooppaan

Hanke

Hankkeessa organisoidaan opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksia, jotka vahvistavat osallistujien ammatillista ja kansainvälisyysosaamista.

Erityisosaamista ulkomailla – VESA

Hanke

Hankkeessa eri ammatillisten alojen asiantuntijat ja opiskelijat pääsevät kehittämään osaamistaan Varian kumppanioppilaitoksissa ja työssäoppimispaikoissa ulkomailla.

Urbaania kasvua (UIA)

Hanke

Hankkeessa kehitetään yrityksille uudenlaisia GSIP-malliin (Growth and Social Investment Pacts) perustuvia kasvudiilejä.