Strategiarahoitus, lentokoneasennuskoulutuksen kehittäminen

Asiasanat

Koulutus

Yhteistyöhankkeessa toteutetaan ilma-alusten digitaalisia järjestelmiä mallintava opetusjärjestelmä, simuloitu käytännön harjoitusten ympäristö sekä kehitetään PART-66 koejärjestelmää.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksella toteutetaan kaikkien lentokoneasentajakoulutusta tarjoavien oppilaitosten yhteistyöhankkeena digitaalinen, nykyaikaisten ilma-alusten digitaalisia järjestelmiä mallintava opetusjärjestelmä, simuloitu todellista huolto-organisaatiota vastaava käytännön harjoitusten ympäristö sekä PART-66 koejärjestelmän kehittäminen.

Tavoitteet

Toimenpiteet sisältävät digitaalisia ilma-alusten järjestelmiä mallintavia ohjelmistoja ja laitteita sisältävän opetusjärjestelmän rakentamisen sekä niihin liittyvän oppimateriaalin, harjoituksien ja käytännön kokeiden tekemisen. Lisäksi toimenpiteet sisältävät huolto-organisaation digitaalisen huollonhallintajärjestelmän kehittämisen, simuloidun huolto-organisaation käsikirjan laatimisen, PART-66 teoriakoejärjestelmän kehittämisen sekä kehittämishankkeeseen liittyvän ohjeistuksen ja koulutuksen.

Vantaan ammattiopisto Varian erityisvastuuna on oman opetusjärjestelmän rakentamisen lisäksi kehittää opetusteknologiaa hyödyntävä ja nykyaikaista pedagogiikkaa tukevaa opetus- ja opiskelumateriaalia sekä harjoituksia ja käytännön kokeita.

Kumppanit

Kehittämishanke toteutetaan kaikkien lentokoneasentajakoulutusta tarjoavien oppilaitosten yhteistyöhankkeena.

Avainsanat

KehittäminenHankkeetVaria