Vantaan liikkuva opiskelu

Asiasanat

Koulutus

Hanke edistää toisen asteen oppilaitosten hyvinvointia ja opiskelukykyä lisäämällä aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa.

Hankkeen kuvaus

Liikkuva opiskelu -hanke edistää toisen asteen oppilaitosten hyvinvointia ja opiskelukykyä lisäämällä aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa. Aktiivisen opiskelupäivän kautta halutaan luoda lisää jaksamista, vahvempaa osallisuutta, tiiviimpää yhteisöllisyyttä ja parempaa oppimista. Jokainen oppilaitos toteuttaa toimenpiteitä omalla tavallaan.

Hankekumppanit

Hanketta koordinoi Vantaan kaupungin liikuntapalvelut. Hankkeeseen osallistuvat ammattiopisto Varia ja Vantaan kaupungin lukiot. Moniammatilliseen toteutukseen osallistuvat oppilaitosten opiskelijat, opettajat, opiskelijaterveydenhuolto ja erityisnuorisotyöntekijät. Lisäksi hankkeen toteutusta tukevat paikalliset liikunta- ja urheiluseurat, nuorisotoimi sekä liikunnan aluejärjestöt.

Tavoitteet

  1. Osaamisen kehittäminen
  2. Opiskelupäivän aikaisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen
  3. Eri toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen

Kohderyhmä

Toisen asteen oppilaitokset

Toimenpiteet

Osaamista kehitetään tarjoamalla koulutuskokonaisuuksia opiskelijoille sekä oppilaitosten henkilökunnalle. Vahvistetaan opettajien ja opiskelijoiden tietoja työskentelyergonomiasta ja hyvän työkyvyn ylläpitämiseen vaikuttavista tekijöistä. Opiskelijoista koulutetaan liikuntatutoreita eli vertaisliikuttajia, jotka toimivat oppilaitosten liikuttajina, järjestävät toimintaa ja tempauksia sekä edistävät koulukohtaisesti toimintakulttuurin muutosta. Henkilökunnalle mahdollistetaan osallistuminen paikallisiin ja valtakunnallisiin verkosto- ja seminaaritapahtumiin. Osaamista syvennetään viestinnän ja markkinoinnin kautta.

Aktiivisuuteen kannustetaan Break pro -taukoliikuntasovelluksen avulla. Yhteistyössä opiskelijoiden kanssa oppilaitoksiin tehdään aktivoivia hankintoja, kuten seisomapöytiä, taukoliikuntavälineitä sekä aktivoivia istuimia. Edistetään toiminnallisten opetusmetodien käyttöä ja oppituntien tauottamista. Mahdollistetaan oppilaitosten liikuntatilojen- ja välineiden käyttöä välituntisin sekä liikunnallistetaan käytäviä mahdollisuuksien mukaan. Nuorille suunnattuja lajikokeiluja ja liikkumisetuuksia jatketaan. Lukuvuonna 2020–2021 pilotoidaan toiselle asteelle oma personal trainer, joka antaa henkilökohtaista hyvinvointivalmennusta, järjestää kuntosaliharjoittelun startti-kursseja ja toteuttaa erilaisia hyvinvointikampanjoita.

Lisätietoja

Mari Alapappila

Projektikoordinaattori
040 542 5580 mari.alapappila@vantaa.fi

Avainsanat

KehittäminenVaria