Lentokoneasennuksen perustutkinto

Lentokoneasentajan koulutuksessa painotetaan lentokoneiden järjestelmien, voimalaitteiden ja rakenteiden tuntemista, sekä kasvatetaan opiskelijoita vastuulliseen ja lentoturvallisuudelle myönteiseen ajattelutapaan.

Esittely

Asiasanat

Aviapoliksen suuralueKoulutusNuoret
Lentokoneasentajan koulutuksessa painotetaan lentokoneiden järjestelmien, voimalaitteiden ja rakenteiden tuntemista, sekä kasvatetaan opiskelijoita vastuulliseen ja lentoturvallisuudelle myönteiseen ajattelutapaan.

Lentokoneasentaja toimii lentokoneiden ja helikoptereiden korjaus- ja huoltotehtävissä noudattaen huolto-ohjeita ja kansainvälisiä määräyksiä. Hän hallitsee monipuoliset tekniset kokonaisuudet ja selviytyy tarvittavista sähköliitos- ja ohutlevytöistä.

Hanki ura, joka lähtee lentoon

Lentokoneasentajan koulutuksessa opit lentokoneiden järjestelmien, voimalaitteiden ja rakenteiden toimintaa ja huoltoa sekä vastuuta lentoliikenteen turvallisuudesta.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa tai jatkuvassa haussa.

Ammatillisen koulutuksen yhteishaku on tarkoitettu ensisijaisesti hakuvuonna perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen päättäville nuorille. Seuraava yhteishaku on keväällä 2024.

Jatkuvassa haussa uusia koulutuksia alkaa läpi vuoden. Jatkuvassa haussa hakijalla tulee olla käytynä toisen asteen koulutus (lukio tai ammattikoulu).

B1-luokan opintosuuntauksessa alkaa erillinen koulutusohjelma ylioppilastutkinnon suorittaneille joka toinen vuosi. Ylioppilaille luetaan hyväksi lukio-opintoja, jolloin opiskeluaika on 2,5 vuotta. 

Työllistyminen

Lentokoneasentaja toimii lentokoneiden ja helikoptereiden korjaus- ja huoltotehtävissä noudattaen huolto-ohjeita ja kansainvälisiä määräyksiä. Hän hallitsee monipuoliset tekniset kokonaisuudet ja selviytyy tarvittavista sähköliitos- ja ohutlevytöistä.

Lentokoneasentajia työskentelee lentoyhtiöiden, lentokonehuoltoyritysten, lentokonekorjaamoiden, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja lentokoneita valmistavien yritysten palveluksessa.

Lentokoneasentaja voi Traficomin määrittelemän 2 - 3 vuoden työkokemuksen jälkeen pätevöityä lupakirjalliseksi lentokoneen huoltomekaanikoksi (huoltotodisteen antaja), ja lisätyökokemusta hankittuaan myös ilmailualan teknisiin toimihenkilötehtäviin, kuten esimerkiksi työnjohtajaksi, suunnittelijaksi tai tarkastajaksi.

 

Jatko-opinnot

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu järjestää konversiokoulutuksena lupakirjaluokan laajentamisen B1.1-> B2. Opiskelua voi jatkaa myös ammattikorkeakoulussa tai esim. Tampereen teknillisen yliopiston lentokonepainotteisella insinöörilinjalla.

Ammatissa toimiva lentokonemekaanikko saa jatkuvaa koulutusta myös työnantajan järjestämänä, mm. lentokoneiden tyyppikursseja.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

 

Terveydelliset vaatimukset ja muut edellytykset 

Koulutukseen hakeutuvan tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä (SORA-lain vaatimus, Laki ammatillisesta koulutuksesta (13.7.2018/547) 41§, ja 81§, Opiskelijaksi ottamiseen liittyvä tiedonsaanti ja asetus ammatillisesta  koulutuksesta 20§ (15.2.2018/138).

Opiskelijaksi valinnan voi estää ja valinnan voi mitätöidä:

  • väärennettyjen tietojen luovuttaminen oppilaitokselle
  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei saada korjattua apuvälinein sekä värinäön häiriö
  • hankala käsi-ihottuma
  • allergia lentokonehuoltotyössä käytetyille aineille ja materiaaleille
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma
  • sairaudet, jotka pahenevat vuorotyössä
  • mielenterveyden häiriö
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • sellainen kansalaisuus, jonka ilmailualan opinnot on estetty Euroopan Lentoturvallisuushallinnon päätöksellä

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

 

 

Lisätietoja

Eija Aronen

Opinto-ohjaaja
040 529 0536 eija.aronen@vantaa.fi

Toimipisteet

Palvelu saatavilla yhteensä 1 toimipisteessä