Strategiarahoitus, osaamisen varmistaminen

Asiasanat

Koulutus

Strategiarahoituksella tuetaan koulutuksen järjestäjän toiminnan ja ydinprosessien kehittämistä valtakunnallisten toimintamallien mukaiseksi.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitus 2019 - 2020 ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamiseen, on tarkoitettu HOKS-prosessiin ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessiin liittyvän osaamisen kehittämiseen. Strategiarahoituksella tuetaan koulutuksen järjestäjän toiminnan ja ydinprosessien kehittämistä valtakunnallisten toimintamallien mukaiseksi.

Tavoitteet

Tavoitteena on henkilöstön osaamisen varmistaminen HOKS prosessiin liittyen ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessiin liittyvän osaamisen kehittäminen. Hankkeen aikana halutaan tuoda näkyväksi ydinprosesseihin liittyvää osaamista ja edistää osaamisen jakamista organisaation sisällä. Ammatillisen koulutuksen tavoitteiden suuntaisesti koulututusta kehitetään yhä enemmän yhdessä asiakkaiden kanssa. Variassa yhteiseen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvän osaamisen vahvistamisen tavoitteena on muun muassa varmistaa palvelun tasalaatuisuus opiskelijalle ja työelämälle.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on Varian henkilöstö.

Toimenpiteet

Osaamisen varmistamisen ja kehittämisen toimenpiteinä ovat muun muassa erilaiset työpajat, mentoroinnit ja koulutukset. Lisäksi osaamisen kartoittamiseksi toteutetaan osaamiskartoituskysely ja työelämässä oppimisen kriittisten pisteiden kartoitus hankkeen alussa ja lopussa.

Kumppanit

Hankeyhteistyö Parasta –hankkeiden, Johda hyvin –hankkeen sekä muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Avainsanat

KehittäminenHankkeetVaria