Virtaa vertaisilta - LARK-kasi

Asiasanat

Koulutus

Varian osahankkeen tavoitteena on luoda systemaattisesti kuvatut toiminnan prosessit, joilla varmistetaan toiminnan laatua.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-

Virtaa vertaisilta – LARK-kasi on 17 Ammatilliseen koulutuksen järjestäjän verkostohanke, jota Opetushallitus rahoittaa. Hankkeen koordinaattorina toimii Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda.

Painopisteet

Verkostossa kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua ja toimintajärjestelmää. Vuonna 2019 toiminnan painopisteitä on neljä, josta Varian painopistealueet ovat yksi ja neljä:

  1. Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tavoitteiden suuntaisesti
  2. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta
  3. Palautejärjestelmien avulla saadun tiedon jakaminen, hyödyntäminen ja palautetiedon pohjalta tapahtuva kehittäminen
  4. Koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen.

Tavoitteet

Varian osahankkeen tavoitteena on luoda systemaattisesti kuvatut toiminnan prosessit, joilla varmistetaan toiminnan laatua. Lisäksi osahankkeessa kehitetään laadunhallinnan mittarit ja palautteet toiminnan arvioimiseksi ja parantamiseksi.

Koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen on myös tärkeä tavoite.

Tavoitteena on myös oppia muilta, vertaisilta.

Varia osallistuu työpajapäiviin, vertaisarviointikoulutukseen ja vertaisarviointeihin.

Tarkoituksena on toteuttaa useita vertaisarviointi- ja vertaisoppimistilaisuuksia.

Varia tulee esittelemään oman organisaation toiminnan ja tulokset omilta painopistealueilta.

Lisää tietoa laatutyöstä

Opetushallitus: Laadunhallinnan tuki

Virtaa vertaisilta - Lark 8 tapahtumat

07.02.2019 Kansallisen laatuverkoston kokoontuminen

8.2.2019 LARK-kasi aloitustilaisuus Perhossa 8.2.2019 klo 11-15 (myös tiedoksi OPH:lle)

19.2.2019 Vertaisarviointi / Kehittämispäivä 19.2.2019, Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen 9-16.00

22.2.2019 Palautejärjestelmät ja niiden avulla saatavan tiedon analysointi, jakaminen ja hyödyntäminen 22.2. klo 9-12

27.2.2019 Laatujärjestelmän ja prosessien kehittäminen - hankeverkostojen yhteinen kehittämispäivä 27.2.2019 klo 9.00 – 12.00

1.3.2019 Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta -teeman kehittämisaamupäivä

6.3.2019 Mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen

25.3.2019 EQAVET-NRP projekti 2017-2019 tulosten kuulemistilaisuus

2.4.2019 Lark8 työpajapäivä

4.4.2019 Ammatillisen koulutuksen laatustrategiakuulemistilaisuus, Helsinki

7.4.2019 Ammatillisen koulutuksen kehittämisen hankepäivä

1.5.-1.11.2019 Vertaisarviointi- ja vertaisoppimistilaisuuksia (mm. Business College, Salpaus, Hyria, Vaao, Varia)

4.-6.9.2019 Laatua laineilla

9.9.2019 Vertaisarviointikoulutus Variassa

1.10.2019 Lark8 yhteistilaisuus

Joulukuu 2019 Tulosten esittely

Avainsanat

KehittäminenHankkeetVaria