Verkkokurssien kehittäminen

Asiasanat

Koulutus

Projektin tavoitteena oli verkkokurssien tekeminen itslearning-oppimisympäristöön ja niiden saaminen osaksi kaikkien tutkintojen opetustarjontaa.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-

Verkkokurssien kehittämisen projektissa tuotettiin Varian omia verkkosisältöjä ja kehitettiin verkko-ohjausta. Pääpaino oli yhteisissä, pakollisissa, tutkinnon osissa. Varian verkko-oppimisympäristö on itslearning.

Varian strategiassa painotetaan monipuolisia oppimisympäristöjä ja halutaan tarjota joustavia tapoja hankkia osaamista. Verkkokurssien kehittämisellä varmistetaan, että Varialla on käytössä omia verkkosisältöjä monipuolisesti opiskelijoiden yhteisten tutkinnon osien osaamisen hankkimisen tarpeisiin. Verkkosisältöjä voidaan käyttää itsenäisinä verkkokursseina ja tarvittaessa muun opetuksen materiaaleina ja tukena mm. pajamuotoisessa osaamisen hankkimisessa. Lisäksi luodaan käytännöt oman tarjonnan täydentämiseen tarvittaessa avoimilla ja ostettavilla verkko-opinnoilla.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena oli verkkokurssien tekeminen itslearning-oppimisympäristöön ja niiden saaminen osaksi kaikkien tutkintojen opetustarjontaa. Pääpaino oli yhteisissä tutkinnon osissa. Samalla muodostettiin Varian verkko-opetuksen kokonaisuus ja toimintamallit. Verkko-opettajat kehittävät ja ylläpitävät kursseja ja kaikki verkkomateriaaleja käyttävät opettajat osaavat toimia itslearning-oppimisympäristössä muokaten ja ohjaten kursseja. Jatkossa opiskelijalla on aito mahdollisuus verkko-opinnon valitsemiseen osaamisen hankkimisen tapana ja kaikissa näissä opinnoissa on toimiva verkko-ohjaus.

Kohderyhmä

Verkkokurssien kehittäminen tarjoaa joustavat ja yksilölliset opintopolut opiskelijoille ja mahdollistaa myös läpäisyn nopeutumisen. Opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia osaamista ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkokurssien kehittämisen seurauksena kursseja käyttävillä opettajilla ovat monipuoliset materiaalit työn tukena, mahdollisuus ohjata myös ajasta ja paikasta riippumatta sekä hyvä osaaminen itslearning-oppimisympäristön käyttöön.

Toimenpiteet

  • Verkkokurssien yhteiskehittäminen tutkinnon osien ja osa-alueiden opettajien yhteistyönä verkkopedagogin koordinoimana
  • Perehdytykset ja työpajat verkkokursseja tekeville opettajille (verkkopedagogi ja digiasiantuntija)
  • Perehdytykset ja työpajat valmistuneiden sisältöjen käyttöönottoon, ohjaamiseen ja arviointiin oppimisympäristössä
  • Verkkovastaavien opettajien nimeäminen
  • Digimentoreiden osaamisen varmistaminen ja tiimien tuki.

Lisätietoja

Anna Kepanen

Verkkopedagogi
anna.kepanen@vantaa.fi

Avainsanat

KehittäminenHankkeetVaria