Avoimet ammatilliset opinnot

Asiasanat

Koulutus

Hankkeen tavoitteena oli selvittää Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun käyttöönoton edellytyksiä ja testata palvelua laajasti.

Avoimet ammatilliset opinnot oli valtakunnallinen yhteishanke, jonka tavoitteena oli selvittää Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun (www.aavo.fi) käyttöönoton edellytyksiä ja testata palvelua laajasti. Palvelua kehitetään yhteisten ammatillisten tutkinnon osien suorittamisen mahdollistamiseksi avoimina opintoina. Tavoitteena ovat käyttöönottoa tukevat toimintamallit ja sujuvien siirtymien mahdollistaminen.

Vantaan ammattiopisto Variassa tehtiin ja testattiin 3 ammatillisen koulutuksen verkkokurssia hankkeen aikana. Lisäksi Varia toimi aktiivisesti hankeverkostossa yhdessä muiden oppilaitosten kanssa toimintaa kehittäen.

Hankekumppanit

Hanketta koordinoi Turun kaupunki ja hankeverkostoon kuuluvat Vantaan ammattiopisto Varian lisäksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Riveria ja Salon seudun ammattiopisto.

Lisätietoja

Anna Kepanen

anna.kepanen@vantaa.fi

Avainsanat

KehittäminenHankkeetVaria