Strategiarahoitus, maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Asiasanat

Koulutus

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta työikäisille maahanmuuttajille, joiden suomen kielen taito on vielä heikkoa.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-

Tavoitteet

  1. Luoda toimintamalli ammatillisen osaamisen näyttämiseen ja todentamiseen käytännön työtehtävissä, sekä yhteisten tutkinnonosien osaamisen tunnistamiseen ja tunnistamiseen.
  2. Kehittää toimivampia käytänteitä työelämässä tapahtuvan osaamisen hankkimisen tukemiseksi.
  3. Työelämän tarpeiden kartoittaminen maahanmuuttajien työllistymisen näkökulmasta ja tarpeisiin vastaaminen kehittämällä selkeitä prosesseja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
  4. Maahanmuuttajien pedagogisen osuuskunnan perustaminen ja toiminnan käynnistäminen.
  5. Kehittämistoiminnan tuloksien levittäminen työelämän edustajille ja yhteistyökumppaneille osallistumalla ja järjestämällä tilasuuksia ja tapahtumia.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä on työikäiset maahanmuuttajat, joiden suomen kielen taito on vielä heikko ja heikossa työmarkkinatilanteessa olevat.

Lisätietoja

Avainsanat

KehittäminenMaahanmuuttoHankkeetVaria