Variasta valmennettuna Eurooppaan

Asiasanat

Koulutus

Hankkeessa organisoidaan opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksia, jotka vahvistavat osallistujien ammatillista ja kansainvälisyysosaamista.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-

Variasta valmennettuna Eurooppaan -hankkeessa organisoidaan opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksia, jotka vahvistavat osallistujien ammatillista ja kansainvälisyysosaamista. Hankkeessa kiinnitetään huomiota tulosten, tiedon ja kokemusten levittämiseen useilla kanavilla.

Rahoitus

Erasmus+ KA1

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa aktiivisia ja vastavuoroisia kumppanuuksia alakohtaisten tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpiteet

Hankkeen aikana kehitetään kansainvälisyyspolkua ja luodaan paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, johon opiskelijoiden saavuttama osaaminen liikkuvuusjaksoilta voidaan tunnistaa ja tunnustaa ECVET:in mukaisesti. Lisäksi hankkeessa kehitetään uudenlainen valmennuskonsepti, joka sisältää verkkokurssin ja lähiopetusta.

Lisätietoja

Anu Lähde

Kansainvälisten asioiden koordinaattori
anu.lahde@vantaa.fi

Avainsanat

KansainvälisyysKehittäminenHankkeetVaria