DOES

Asiasanat

Koulutus

DOES-hankkeessa etsitään käyttäjälähtöisiä toimintamalleja digitaaliseen opintojen etenemisen seurantaan ja ohjaukseen.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-

Hankkeen tavoitteena on kehittää Variassa palvelumuotoilun ja kokeilujen kautta digitaalisten järjestelmien sisältöjä ja käyttötapaa. Tavoitteena on järjestelmä, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijan opintojen edistymistä sekä opettajien ja työpaikkaohjaajien ohjaus- ja hallinnointityötä. Tavoitteena on luoda järjestelmän käyttämiseksi toimintamalli, joka voidaan levittää pilotoinnin jälkeen koko oppilaitoksen käyttöön. Hankkeessa pilotoitavat järjestelmät ovat Workseed ja itsLearning.‍

DOES-hankkeen palvelumuotoilun prosessi toteutetaan oppilaitos- ja työelämäympäristön hektiseen maailmaan soveltuvalla matalan kynnyksen periaatteella.

Tutustu digitaaliseen etenemisen seurantaan ammatillisessa koulutuksessa täältä.

Lisätietoja

Avainsanat

KehittäminenHankkeetVaria