Lähihoitajakoulutukseen kielitaitoa vahvistavan tutkinnon osan kautta

Blogi Varia

Asiasanat

KoulutusAsukkaatMaahanmuuttajat

Ryhmä lähihoitajakoulutukseen tähtääviä hakijoita kehitti suomen kielen taitoaan asiakastyö ammatissa -tutkinnonosakoulutuksessa. Opinnot mahdollistivat koulutukseen pääsyn hakijoille, joiden kielitaito ei vielä hakuvaiheessa yltänyt vaaditulle tasolle.

Ryhmä asiakastyö ammatissa -tutkinnon osasta valmistuneita ruusut ja todistukset kädessä.

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan tutkintoon hakeutuneita on viime vuosina ollut varsin runsaasti, mutta kielitaitovaatimusten vuoksi kaikki hyvätkään hakijat eivät aina ole tulleet valituiksi.

Syksyllä 2022 Varian opinto-ohjaaja Heli Tanninen ja asiakastyö ammatissa -ideanikkari Hanna Kontio löivät viisaat päänsä yhteen. Viisaiden päiden kopsahduksesta syntyi pilottiryhmä, jossa hyvät hakijat, joiden kielitaito ei ollut vielä aivan riittävä lähihoitajaopintoihin, suorittivat asiakastyö ammatissa -tutkinnonosakoulutuksen.

Koulutuksessa kehitettiin kielitaitoa ja perehdyttiin alustavasti hoitoalaan ja sen terminologiaan. Ryhmän opintoihin kuuluva toinen opintovalmiuksia tukevien opintojen päivä korvattiin hoiva-alaan perehtymisellä. 

Ryhmään valikoituneilla opiskelijoilla oli selkeä tavoite: lähihoitajaopinnot. Tämä näkyi motivoituneena opiskeluna ja hyvänä yhteishenkenä. Asiakaspalvelun opettaja Vera Printseva ja hoiva-alan opettaja Mari Viitanen kehuivat opiskelijoiden ryhmähenkeä ja opiskeluintoa.

- Ryhmä oli hyväntuulinen ja hyvin keskustelevainen, mikä osaltaan varmasti auttoi kielen kehittymisessä.

Aloittaneesta kahdestakymmenestä opiskelijasta 19 suoritti opintonsa loppuun ja jatkoi Koivukylän toimipisteessä lähihoitajaopintoihin.

Toivottavasti saamme tulevaisuudessa apua hoitajapulaan tästä iloisesta joukosta ja pystymme Variassa kehittämään jatkossakin vastaavia luovia ratkaisuja, joiden avulla hyvä opiskelija-aines saadaan ohjattua haluamaansa koulutukseen – vaikkakin pienen mutkan kautta. 

Avainsanat

VariaOpiskeluToisen asteen koulutusAmmattikoulut