HOKS-tiimi kehittää osaamista ja tekemistä

Blogi Varia

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

HOKS-tiimin ensimmäisen toimintakauden aikana on tunnistettu kriittisiä osaamisen kehittämiskohtia ja aloitettu prosessien uudistustyötä. Ketteränä ja kokeilevana projektina HOKS-tiimiläiset ovat avainroolissa opettajien tukena sekä organisaation muutoskyvykkyyttä edistämässä.

Kuva HOKS-tiimistä

HOKS-tiimi kehittämispäivässä kesäkuussa 2022. Kuvassa vasemmalta oikealle Lilli Niskanen, Erja Hakku, Leena Lehtinen, Elina Salo, Sirja Rytkönen ja Milma Immonen.

Sisältö

Mikä HOKS-tiimi?

Variassa käynnistyi vuonna 2022 lisätalousarvion rahoituksella projektiluonteinen HOKS-tiimi. HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on prosessi ja dokumentti, joka tehdään jokaiselle opiskelijalle ammatillisessa koulutuksessa. Siinä suunnitellaan opiskelijan oma polku läpi opintojen. Polulle voi kuulua oppilaitosmuotoista koulutusta, verkko-opintoja ja työelämässä tapahtuvaa oppimista. Oppimisympäristön lisäksi suunnitellaan, mitä osaamista tulee hankkia ja kartoitetaan, että mitä osaamista opiskelijalta jo löytyy. Aiemmin hankittua osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa tai olemassa olevia taitoja voi osoittaa suoraan näytössä.

Projektin tavoitteena on parempi HOKS-osaaminen ja sujuvat prosessit hoksaamisen liittyen. Sujuvuutta tavoitellaan sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta. Opettajan näkökulmasta prosessi on sujuva, kun päällekkäisyydet on minimoitu, ohjeistukset ovat selkeitä ja tukea on saatavilla. Opiskelijalle HOKS-osaaminen ja sujuvat prosessit näkyvät selkeästi etenevänä henkilökohtaisena koulutuspolkuna kohti ammattitaitoa ja -tutkintoa.

HOKS-tiimillä on kaksi työtapaa. Ensinnäkin tiimiläiset ovat opettajien rinnallakulkijoita. He ovat apuna HOKS-tilanteissa, kouluttavat ja perehdyttävät opettajia parempaan osaamiseen. Oppisopimuksiin ja koulutussopimuksiin liittyen HOKS-tiimiläiset osaltaan rohkaisevat opettajia käymään aktiivista vuoropuhelua työpaikkojen kanssa. Toisena työnään HOKS-tiimi on aktiivisessa roolissa prosessien kehittämisessä. Tiimi tarkastelee ja uudistaa prosesseja, laatii ohjeita ja mallintaa toimintatapoja. Tätä työtä tehdään yhdessä Varian johdon ja asiantuntijoiden kanssa.

 

Ensimmäinen toimintakausi -mitä olemme saaneet aikaan?

Projektin ensimmäisen puolen vuoden aikana HOKS-tiimi aloitti opettajien osaamisen kehittämisen järjestämällä arviointikoulutusta Varian Myyrmäen toimipisteessä. Koulutus on tarkoitus toteuttaa myös muissa Varian kolmessa toimipisteessä, jolloin koko opettajakunnan osaamisen ajantasaisuus tulee varmistettua.

Toinen merkittävä ensimmäisen kevään työ liittyi ohjeiden päivittämiseen. Jotta opettajat pystyvät toimimaan ajantasaisesti säädösten mukaan, vaatii heidän käytössään oleva ohjeistus jatkuvaa päivittämistä. Kevään aikana HOKS-tiimin toimesta käytiin läpi ja päivitettiin ohjeistus mm. HOKS:n ensimmäisen vaiheen laatimiseen, HOKS:n päivittämiseen ja koulutussopimuksen laatimiseen. Muuttuneisiin ohjeisiin liittyy aina myös muutoksista viestiminen ja sitä onkin tehty ahkerasti osaamispalvelutiimejä kiertäen ja opettajia uudistuksiin perehdyttäen.

Syyslukukauden käynnistyessä HOKS-tiimi on tarttunut oppisopimukseen liittyviin ohjeistuksiin. Samalla menossa on koko organisaation läpileikkaava työryhmätyöskentely ydinprosessien parissa. Alkusyksystä suunnitteilla on esihenkilöiden koulutuksia. Elokuussa HOKS-tiimi oli opettajien rinnalla vastaanottamassa uusia opiskelijoita ja suunnittelemassa heidän omia polkujaan.

 

Rullaavat tavoitteet

HOKS-osaamista ja prosesseja kehitetään vähitellen. Osaamisen karttuessa nostamme tavoitetasoa. Oppivassa organisaatiossa ja oivaltavien ihmisten kanssa työskennellessä etenemme pala kerrallaan, yhdessä oppien. HOKS-tiimin työskentely muovautuu Varian ja varialaisten tarpeiden mukaan.

Jatkuvaa kehittämistä tarvitaan, sillä muutokset henkilöstössä tai toimintatavoissa tuottavat jatkuvan oppimistarpeen. Uudistuksia tapahtuu niin ammatillisten tutkintojen perusteissa kuin dokumentaatiovaateissakin. Samalla tietojärjestelmät ja työkalut päivittyvät koko ajan.

Nykypäivän työelämälle tyypillisen jatkuvan muutoksen keskellä tarvitaan resilienssiä. Muutoskyvykkyyttä ja sitkeyttä on helpompi saavuttaa arjen keskellä, kun tukirakenteet ovat kunnossa. Paitsi yksittäisillä työntekijöillä, myös organisaatiotasolla on syytä olla hyvä muutoskyvykkyys.

HOKS-tiimin perustaminen ja ääneen sanottu tarve toimintatapojen kehittämiseen kertoo Varian rohkeudesta tavoitella ketterää kehittymistä. Organisaatiotasolla pyritään tietoisesti pois asenteesta, jossa toimitaan niin kuin aina on tehty. Muutoskyvykkyys ja -rohkeus mahdollistaa uudenlaista ajattelua ja henkilöstön ajantasainen osaaminen tuottaa kestävää toimintaa ammatillisen koulutuksen alati muuttuvalla pelikentällä.

Varian HOKS-tiimi on kestävän ammattiosaamisen rohkea rakentaja!

 

Teksti: Elina Salo, HOKS-tiimi

Avainsanat

KehittäminenHankkeetToisen asteen koulutus

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Varia