Oppisopimusopiskelijan lomakkeet

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

Oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen tapa opiskella uusi ammatti tai päivittää omaa ammattitaitoa. Oppisopimusopiskelijalle kuuluu erilaisia etuuksia.

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia. Oppisopimuskoulutuksessa ammatillista osaamista hankitaan pääasiassa työpaikalla ja opiskelua täydennetään tarvittaessa opinnoilla oppilaitoksessa.

Opintososiaaliset etuudet

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Työnantaja maksaa opiskelijalle virka- ja työehtosopimuksen mukaista palkkaa koko oppisopimuksen ajan. Myös vuosiloman ja ylitöiden korvaamisessa noudatetaan alan työehtosopimusta. 

Lähiopetusjaksojen osalta opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa lähiopetusjaksolta palkkaa. 

Opintososiaaliset etuudet oppisopimusopiskelijalle: 

  • Päiväraha (15 euroa / opetuspäivä) 
  • Perheavustus, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia (17 euroa / opetuspäivä) 
  • Matkakorvaus, jos matka oppilaitokseen on yli 10 km (tai oppivelvollisilla 7 km) kotoa tai oppisopimuspaikasta (halvimman matkustustavan mukaan yksi meno-paluu / lähiopetusjakso) 
  • Majoittumiskorvaus yövyttäessä opiskelupaikkakunnalla (8 euroa) 

Oppisopimuskoulutuksen aikana työnantajalle voidaan harkinnan mukaan myöntää palkkatukea, jos opiskelija on TE-toimiston työtön työnhakija. Palkkatuen hakee työnantaja, ja sen myöntämisestä päättää se TE-toimisto, jossa palkattava henkilö on työnhakijana. Tällöin maininta oppisopimuskoulutuksesta tulee olla kirjattuna työnhakijan työllistymissuunnitelmaan. Oppisopimuspaikkoja voi etsiä esimerkiksi TE-palveluiden verkkosivuilla julkaistuista avoimista työpaikoista hakusanalla oppisopimus. 

Oppisopimusopiskelija on työntekijän asemassa eikä näin ollen saa opiskelijakorttia eikä opiskelija-alennuksia. 

Oppisopimuskoulutuksen muutokset

Oppisopimuksen muutoksia ovat esimerkiksi oppiajan lyhentäminen tai pidentäminen, työpaikkaohjaajan vaihtuminen, osoitemuutokset sekä oppisopimuksen keskeyttäminen ja purkaminen.

Kaikista oppisopimuskoulutukseen liittyvistä muutoksista tulee neuvotella Varian Työelämäpalveluiden kanssa, minkä jälkeen muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti oppisopimuksen muutoslomakkeella. 

Jos opiskelija valmistuu tutkintoon aikaisemmin kuin oppisopimukseen on kirjattu, tulee opiskelijan ja työnantajan ilmoittaa valmistumisen ajankohta Varian Työelämäpalveluille muutostietolomakkeella ja lyhentää oppiaika valmistumisen päivämäärään (tutkintotodistuksen päivämäärä). 

Lisätietoja

Inga Hildén

Opintosihteeri
050 318 1697 inga.hilden@vantaa.fi

Avainsanat

OppisopimusOpiskeluVariaToisen asteen koulutus