Lähihoitaja, maahanmuuttajakoulutus

Asiasanat

KoulutusMaahanmuuttajat

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä lähihoitajana.

Varian sosiaali- ja terveysalan opiskelijat mittaamassa verenpainetta.

Opiskele lähihoitajaksi

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Lähihoitajana olet lähellä ihmistä. Teet vastuullista ja monipuolista työtä sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla. Lähihoitajan koulutuksella voit työllistyä monenlaisiin huolenpidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen tehtäviin.

Lähihoitajista on jatkuva kysyntä.

Hakeminen

Työllistyminen

Lähihoitaja voit työskennellä esimerkiksi sairaaloissa, päiväkodeissa, kouluissa, lapsiperheiden kotipalvelussa, lastensuojelun sijaishuollossa, kouluympäristöissä, joissa on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, tehostetussa palveluasumisessa, päivä- ja työtoiminnassa, kotihoidossa, lyhytaikaishoidossa, vammaisten asumispalvelussa tai mielenterveys- ja päihdetyön kuntoutus- tai asumisyksiköissä. 

Lähihoitaja voi toimia myös yrittäjänä. 

Lähihoitajien työllisyystilanne on erittäin hyvä. 

Jatko-opinnot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.  

Varian sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Laurea-ammattikorkeakoulun väyläopintoja 10 opintopistettä.

Terveydelliset vaatimukset ja muut edellytykset 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnolla on terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä: 

  • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus 
  • Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisen toimimisen 
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus 

Lue lisää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista ja vastaa hakulomakkeessa asiaa koskevaan pakolliseen kysymykseen. 

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä. 

Opiskelijavalinnasta voi lukea lisää täältä (SORA).

Lisätietoja

Heli Tanninen

Opinto-ohjaaja
050 312 1702 Heli.Tanninen@vantaa.fi

Avainsanat

OpiskeluVariaToisen asteen koulutusAmmattikoulut