Kiinteistönhoitaja, maahanmuuttajakoulutus

Asiasanat

Tikkurilan suuralueKoulutusMaahanmuuttajat

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon opinnoissa opiskellaan muun muassa kiinteistöjen yleishoitoa sekä opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.

Kiinteistönhoitajaksi opiskeleva poika katsoo työkoneen taustapeiliin.

Kiinteistönhoitaja korjaa ja huoltaa kiinteistöjä eli rakennuksia ja niiden pihoja. Kiinteistönhoitajan työhön kuuluvat kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävät, LVI-huoltotyöt, kiinteistön turvallisuuden varmistaminen sekä ulkoaluetyöt eli pihojen puhtaanapito ja nurmialueiden hoito.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon opinnoissa opiskellaan muun muassa kiinteistöjen yleishoitoa ja valvontaa, asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottamista sekä LVI-järjestelmien ja ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpitoa.

Lisäksi opiskellaan opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja: suomen kieli, digitaidot, opiskelutaidot sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Opintojen aikana suoritetaan Työturvallisuuskortti ja hätäensiapukurssi.

Hakeminen

Haku jatkuvassa haussa.

Jatkuvassa haussa uusia koulutuksia alkaa läpi vuoden.

Työllistyminen

Kiinteistönhoitaja voi työskennellä esimerkiksi kiinteistöpalvelu- ja kiinteistöhuoltoyrityksissä, isännöintiyrityksissä, teollisuus- ja tuotantoyrityksissä tai asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä.

Jatko-opinnot

Opintojen jälkeen voi mennä töihin tai opiskella lisää tutkinnon osia tai perustutkinto. Opintojen jälkeen voi opiskella esimerkiksi oppisopimuksella.

Jatkomahdollisuudet kartoitetaan henkilökohtaisesti. Jatkomahdollisuuksiin vaikuttavat opiskeluvalmiudet, kielitaito, koulutustarjonta ja työllisyystilanne.

Terveydelliset vaatimukset

Työskentely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla vaatii hyvää fyysistä terveyttä.

Lisätietoja

Doinita Negruti

Opinto-ohjaaja
040 198 4813 doinita.negruti@eduvantaa.fi

Avainsanat

OpiskeluVariaToisen asteen koulutusAmmattikoulut