Hoiva-avustaja

Asiasanat

Koivukylän suuralueKoulutusMaahanmuuttajat

Koulutuksessa opiskellaan vanhus- ja vammaispalvelujen avustavissa tehtävissä tarvittavia taitoja. Maahanmuuttajille suunnatussa koulutuksessa opiskellaan lisäksi suomen kieltä.

Varian sosiaali- ja terveysalan opiskelijat mittaamassa verenpainetta.

Oletko valmis hoiva-avustaja? Haluaisitko opiskella lähihoitajaksi?

Opiskele hoiva-avustajaksi

Hoiva-avustajana voit työskennellä sosiaali- ja terveysalalla avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetussa palvelutalossa tai hoivakodissa. Hoiva-avustaja huolehtii asiakkaiden perustarpeista. Hoiva-avustaja ei työskentele lääkehoitoon liittyvissä tehtävissä.

Koulutuksessa opit työssä tarvittavia taitoja.

Maahanmuuttajille suunnatussa koulutuksessa opiskellaan lisäksi suomen kieltä.

Hakeminen

Haku jatkuvassa haussa. Uusia koulutuksia alkaa läpi vuoden.

Työllistyminen

Hoiva-avustaja voi työskennellä esimerkiksi ikääntyneille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa tai hoivakodeissa.

Jatko-opinnot

Opintojen jälkeen voi työllistyä tai mahdollisesti jatkaa opiskelua sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Opintojen jälkeen voi opiskella esimerkiksi oppisopimuksella.

Jokaisen opiskelijan jatkomahdollisuudet kartoitetaan henkilökohtaisesti.

Terveydelliset vaatimukset ja muut edellytykset

Sosiaali- ja terveysalalla on terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

  • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisen toimimisen
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilastasi riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perustella pyytää tarkempia terveydentilatietoja (esimerkiksi lääkärintodistuksen).

Lue lisää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista ja vastaa hakulomakkeessa asiaa koskevaan pakolliseen kysymykseen.

Hoiva-avustajaksi opiskelevan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Lisätietoja

Heli Tanninen

Opinto-ohjaaja
050 312 1702 heli.tanninen@vantaa.fi

Avainsanat

OpiskeluVariaToisen asteen koulutusAmmattikoulut