Diggaajat

Asiasanat

Koulutus

Hankkeessa kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen digitaalisen seurannan ja palautteen antamisen välineen käyttöönottamista opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyönä.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-

H‍ankkeessa pilotoidaan oppimisen digitaalisen palautteen antamisen ja seurannan välineinä Workseed pilvipalvelua ja ItsLearning-oppimisympäristöä ammatillisen koulutuksen eri aloilla.

Hankekumppanit

Hanketta koordinoi Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.

Toimijaverkosto: Hyria koulutus Oy, Porvoo International College, Vantaan ammattiopisto Varia, Kanneljärven opisto, Forssan ammatti-instituutti, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Prakticum.

Lisätietoja

Piia Kovalainen

Hankevastaava
piia.kovalainen@vantaa.fi

Avainsanat

KehittäminenHankkeetVaria