Parasta palvelua

Asiasanat

Koulutus

Hankkeen tavoitteena on oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen prosessien kehittäminen.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-

Parasta palvelua -kehittämisohjelma on ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa toteuttava valtakunnallinen ohjelma. Kehittämisverkosto koostuu koko maan kattavasta koulutuksen järjestäjäverkostosta, jossa on 27 koulutuksen järjestäjää osatoteuttajina. Kehittämisverkostoon kuluu osatoteuttajien lisäksi yli 100 muuta koulutuksen järjestäjää.

Hankekumppanit

Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.

Varia on yksi Etelän alueen kahdeksasta osatoteuttajasta. Etelän alueen toimintaa koordinoi Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Kehittämisohjelman tavoitteena on turvata asiakkaille (työnantajat ja opiskelijat) yhdenmukainen, kaikille koulutuksen järjestäjille yhteinen oppisopimus- tai koulutussopimustoiminta-/ palveluprosessi. Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:

  1. Prosessien yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa palvelumuotoilulla
  2. Oppilaitoshenkilöstön työelämälähtöisen osaamisen varmistaminen
  3. Tiedotus ja viestintä hyväksi todettujen käytäntöjen ja uusien toimintatapojen levittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi koulutuksen järjestäjien sisällä sekä työelämälle
  4. Osallistumisen ja osallistamisen toimenpiteiden suunnittelu verkoston eri tasoilla.

Lisätietoja

Helena Koivisto

Asiakkuusvastaava
043 825 7502 helena.koivisto@vantaa.fi

Avainsanat

KehittäminenHankkeetVaria