Strategiarahoitus, tiedolla johtaminen

Asiasanat

Koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksella kehitetään organisaation tiedolla johtamisen järjestelmää.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-

Tiedolla johtaminen tulee olemaan osa Varian johtamis- sekä laatu- ja arviointijärjestelmiä. Tietoa kerätään toimintaympäristön muutoksista, alakohtaisista ennakoinneista ja Varian keskeisiltä asiakas- ja sidosryhmiltä. Tiedon tuottamisen, raportoinnin ja analysoinnin menetelmiä kehitetään niin, että ne mahdollistavat ajantasaisen päätöksenteon ja toiminnan jatkuvan parantamisen strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Kehittämistoiminnan keskeiset toimenpiteet ovat:

  • uuden palveluorganisaation rakentaminen ja toiminnan käynnistäminen
  • esimiesten koulutukset palveluorganisaation mukaisiin tehtäviin ja johtamisjärjestelmään
  • tiimien sekä niiden jäsenten tehtävien ja vastuiden määrittely ja niihin liittyvät koulutukset
  • arviointi ja laatutiedon tietovarastoarkkitehtuurin rakentaminen sekä tiedon keräämisen menetelmien kehittäminen tiedolla johtamisen tueksi
  • reaaliaikaisen ohjaus- ja palautteenantomenetelmän kehittäminen ja käyttöönotto tiedolla johtamisen tueksi.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on Varian henkilöstö.

Kumppanit

Verkostoyhteistyö muiden OKM:n strategiarahoituksen tiedolla johtamisen -kehittämishankkeiden kanssa.

Avainsanat

KehittäminenHankkeetVaria