Hankekuulumisia: Yhteistyössä kohti parempaa HOKSaamista ja työelämässä oppimista

Blogi Varia

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

Sisältö

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä strategiarahoitus 2019-2020 on suunnattu ammatillisen koulutuksen ydinprosessien osaamisen kehittämiseen. Variassa kehittämisen kohteena ovat HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessi. Rahoituksella tuetaan toiminnan kehittämistä valtakunnallisten toimintamallien mukaiseksi. Hanke on käynnistynyt keväällä 2019, jolloin toteutettiin laaja osaamiskartoituskysely koko henkilöstölle.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on HOKSaamisen ja työelämässä oppimisen opiskelija- ja asiakaslähtöisyys. Oppijan osallisuutta ja vastuunkantoa halutaan lisätä. Varian HOKSaamisen minimivaatimusten määrittelemiseksi ja jalkauttamiseksi toteutetaan esimerkiksi HOKS-mentorointeja ja lainsäädännön tietoiskuja.

Työelämässä oppimisen palveluprosessin osaamisen kartoittamiseksi on tehty työelämän ja oppilaitosyhteistyön kriittisten pisteiden kartoitus. Variassa kriittisinä pisteinä nostettiin esiin erityisesti työpaikkaohjaajakoulutus sekä tavoitettavuus ja näkyvyys.

Variassa työpaikkaohjaajakoulutusta on saatavilla sekä verkossa että paikan päällä Variassa. Verkkototeutuksen pilotointi on käynnissä ja koulutuksen kehittämistyötä jatketaan. Lue lisää Varian työpaikkaohjaajakoulutuksen sivuilta: https://www.sivistysvantaa.fi/varia/artikkelit/tyoelamapalvelut/tyopaikkaohjaajakoulutus_1.html.

Hankkeen aikana Varian näkyvyyttä lisätään muun muassa nostamalla esiin yhteistyötahoja sekä opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista tarinoiden muodossa.

Yhdessä oppien ja toista tukien

HOKSaamisen ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin toimivuuden ja laadun takaamiseksi tulee koko henkilöstön ymmärtää ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä sekä Varian omia linjauksia ja ohjeistuksia. Hankkeessa tunnistetaan henkilöstön osaamista ja pyritään löytämään tapoja osaamisen näkyväksi tekemiseen ja jakamiseen. Tässä kehittämistyössä jokaiselta tarvitaan halua yhteistyöhön sekä rohkeutta ilmaista myös omaa osaamisvajetta.

Henkilöstön hyvä osaaminen mahdollistaa yksilöllisen opintopolun oppijalle sekä vastavuoroisen kumppanuuden eri toimijoiden kesken!

Lisätietoja hankkeesta saat projektipäälliköiltä sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta

Eija Willman, eija.willman@vantaa.fi, +358406879157 / Sirja Rytkönen, sirja.rytkonen@vantaa.fi, +35840631220

Avainsanat

VariaOpiskeluToisen asteen koulutus