Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tutkinnon osia

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

Voit opiskella ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta osia.

Varian ravintola- ja cateringalan opiskelijat esivalmistelemassa ruokaa.

Eurooppalaiset ruuat

Koulutuksessa perehdytään yleisimpiin eurooppalaisiin ruokalajeihin, raaka-aineisiin ja tuotteisiin. Opiskelija oppii noudattamaan yleisimpiä eurooppalaisia gastronomisia periaatteita annosten suunnittelussa, valmistamisessa ja kokoamisessa.

Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on kokemusta työskentelystä ravintolassa annosruokien valmistuksessa ja halua syventää osaamistaan eurooppalaisten ruokien valmistuksessa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan jatkuvassa haussa.

Lisätietoja 

Opinto-ohjaaja Kerttu Vesterinen, kerttu.vesterinen@eduvantaa.fi, 050 312 4553 

Opettaja Jari Heiska, jari.heiska@eduvantaa.fi, 043 825 9264 

Competence unit: European dishes

This part of the degree is suitable for those applicants living permanently in Finland and who already have previous experience in the restaurant industry, who want to deepen and supplement their own skills in cooking based on classical European dishes and want to complete a smaller entity than the degree.

Applying for training requires

  • Sufficient experience in kitchen work in the restaurant industry
  • Satisfactory English language skills

Content of training

Application and student selection 

Application time is 18.7.–15.9.2022.

Applicants are invited for an interview. 

Student selections will be notified to the applicant’s email address.

Training begins on 26 September 2022.

More information 

Student counsellor Heli Toivonen, heli.k.toivonen@eduvantaa.fi, 050 314 5605 

Teacher Jari Heiska, jari.heiska@eduvantaa.fi, 043 825 9264 

Ilmastovastuullinen toiminta

Koulutus soveltuu ravintola- ja cateringalan tai elintarvikealan yrityksessä työskentelevälle ilmastovastuullisen toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy ilmaston muutokseen ilmiönä ja tunnistaa keskeisiä ihmisen toimintaan liittyviä ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan jatkuvassa haussa.

Lisätiedot

Mervi Niittumäki-Mäntylä, mervi.niittumaki@eduvantaa.fi

Kahvilapalvelut

Koulutus soveltuu hyvin alalle tuleville henkilöille ja antaa mahdollisuuden työllistyä esimerkiksi kesätöihin kahviloihin.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet kahvilapalveluissa työskentelyyn. Koulutukseen sisältyy tutkinnon osa Kahvilapalvelut (10 osp) sekä mahdollisuus suorittaa hygieniapassi.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan jatkuvassa haussa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Kerttu Vesterinen, kerttu.vesterinen@vantaa.fi, 050 312 4553

Koulutuksen sisältö: Virpi Pekkala, virpi.pekkala@eduvantaa.fi, 050 312 4549

Ravitsemispalveluiden tuotteistaminen

Koulutus on suunnattu ravintola-, kahvila-, leipomo- ja konditoria-alan työntekijöille, yrittäjille sekä asiantuntijoille, joilla on aikaisempaa kokemusta alalta sekä motivaatiota tuotekehitystyöhön.  

Koulutukseen voi osallistua myös useampi henkilö samasta yrityksestä, jolloin tuotekehitystyöstä syntyy yhteinen, yrityskohtainen projekti. Koulutus soveltuu myös em. alojen tavarantoimittajille. 

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutus sopii uusien ruoka-, leipomo- ja konditoriatuotteiden sekä palvelukonseptien kehittämiseen työelämän tarpeisiin. Koulutuksessa keskitytään osallistujan oman tuotekehitysidean jalostamiseen, kokeiluun ja markkinointiin.

Opiskelija voi halutessaan valita opintoihin myös alan perus- tai ammattitutkinnosta omaa tuotekehitystä tukevan ammatillisen tutkinnon osan, joita ovat esimerkiksi Ruoka- tai kahvileipätuotteiden valmistus, Kahvilapalvelut, Kasvisruokien ja eritysruokavalioiden valmistus tai Yritystoiminnan kehittäminen. Tuotekehitystä tukevat opinnot valitaan yhdessä ammatillisen opettajan kanssa. 

Tuotekehityksen aikana hankitaan tietoa, selvitetään asiakasryhmien tarpeita ja huomioidaan eri vuodenaikoihin sopivat tuotteet sekä kestävän kehityksen näkökulmat. Lisäksi tuote tai palvelu hinnoitellaan, ja sille luodaan markkinointimateriaali. Tuotteistamisessa ja markkinoinnissa käytetään apuna sosiaalista mediaa ja asiakaspalautteita. 

Omia tuotteita on mahdollisuus kokeilla oppilaitoksessa koulutuksen aikana ja näin arvioida tuotteen toimivuutta käytännössä (esimerkiksi reseptiikka annokseksi, raaka-aineiden toimivuus, tuotteen visuaalisuus, säilyvyys ja kuljetettavuus). Osallistuja voi hyödyntää myös oppilaitoksen myymälöitä ja ravintoloita tuotteidensa testaamisessa ja asiakaspalautteiden keräämisessä. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan jatkuvassa haussa.

Lisätietoja

Anne Sivonen, anne.sivonen@vantaa.fi, 0400 765 753 

Mervi Niittumäki-Mäntylä, mervi.niittumaki@eduvantaa.fi 

Ruokapalveluvastaava

Koulutuksen kuvaus ja sisältö 

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ruokapalveluvastaavan tehtävässä toimimiseen. Koulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa. 

Palveluosaaminen-tutkinnon osan (15 osp) keskeisiä aiheita ovat asiakaspalvelu, erityisruokavaliotietous, omavalvonta, raaka-ainetuntemus ja ruoanvalmistus. Opiskelija saa perusvalmiudet osallistua ruoan esivalmistustöihin ja aamiais- tai lounasruokien valmistukseen. Opinnoissa perehdytään ergonomisiin ja työturvallisiin työtapoihin sekä asiakasturvallisuusohjeisiin. Opiskelija oppii toimimaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti. 

Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot -tutkinnon osan (10 osp) suoritettuaan opiskelija osaa vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja elintarvikkeita, kuumentaa tai valmistaa ruokia ja lisäkkeitä, jakaa tai laittaa ruoat esille ja toimia asiakaspalvelussa sekä ohjata asiakkaita. Opiskelija osaa myös siistiä ja järjestää toimintaympäristönsä ja huolehtia astiahuollon tehtävistä. 

Koulutukseen kuuluu myös digitaalisten taitojen harjoittelua ja oman roolin vahvistamista ruokapalveluvastaavan tehtävään. Tarvittaessa koulutuksessa voidaan tukea suomen kielen osaamista harjoittelemalla ammattialan sanastoa, rakenteita ja kommunikaatiota. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan jatkuvassa haussa.

Lisätietoja 

Anne Sivonen, anne.sivonen@vantaa.fi, 0400 765 753

Yrityksessä toimiminen

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita oman työn ja yritystoiminnan kehittämisestä. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa ja motivaatiota yritystoiminnan kehittämiseen.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan jatkuvassa haussa.

Lisätietoja

Työelämäkoordinaattori (ravintola- ja catering-ala) Mervi Niittumäki-Mäntylä, mervi.niittumaki@eduvantaa.fi 

Avainsanat

VariaOpiskeluToisen asteen koulutusAmmattikoulut