Asiasana: Osallisuus

Kaupunkilaisten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet, kyselyt ja tilaisuudet.

Sosiaalisesti kestävä amis

Hanke

Sosiaalisesti kestävä amis -hankkeessa edistetään monipuolipuolisesti opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa.

Opiskelijoiden osallisuus

Palvelu

Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toimintaan liittyvään kehittämistyöhön opiskelutöiden tai yhdessä kootun opiskelijaryhmän kautta.