Varian opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa - tule mukaan

Blogi Varia

Asiasanat

Opiskelijat

Sisältö

Varian opiskelijatoiminnan koordinaattori

Olen Lea Koskinen ja ollut Variassa töissä vuodesta 2006 lähtien. Valmistuin yhteisöpedagogiksi (AMK) syksyllä 2020. Aiemmalta koulutukseltani olen lasten ja nuorten erityisohjaaja ja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Seitsemän vuotta olin Varian lisäopetuksessa (kymppiluokat) nuoriso-ohjaajana. Yksi tehtävistäni oli viedä nuoria tutustumaan eri aloihin. Sitä myöten Varian kaikki opetusalat ja toimipisteet tulivat minulle erittäin tutuiksi.

Minua pyydettiin Varian opiskelijatoiminnan koordinaattoriksi ja aloitin vuonna 2013. Tehtäviini kuuluvat opiskelijakuntatoiminnan koordinointi ja ylläpitäminen, opiskelijoiden osallisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tukeminen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittäminen. Opiskelijatyön lisäksi teen yhteistyötä Varian opettajien, opiskeluhuollon, hallinnon ja johtoryhmän, kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä kolmannen sektorin kanssa.

Tässä blogissani kerron omasta roolistani Variassa ja opiskelijoiden mahdollisuuksista vaikuttaa asioihin hieman enemmän ja laajemmin.

Kysyin myös entisiltä Varian aktiiveilta mitä tietoja ja taitoja he oppivat ollessaan mukana Varian opiskelijakuntahallituksen eli opkh:n toiminnassa? Vaikuttiko toiminnassa mukana oleminen heidän itse tunnon tai rohkeuden kehittymiseen? Saivatko he toiminnan avulla uusia ystäviä?

Tässä opiskelijoiden kommentteja opkh-toiminnasta:

 • ”Minua itseäni auttoi opiskellessa olla mukana opkh:ssa. Sain sieltä uusia ystäviä, pääsin tietyistä itsetunto ongelmista eroon, sai omanlaista "lomaa" välillä raskaiden koulupäivien ohelle. Mitä opin opkh:ssa: sosiaalisia taitoja, ryhmä työskentelyä, empaattisuutta ja sen, että vaikka on iso koulu niin se ei tarkoita, etteikö voisi tuntea muita opiskelijoita. Ihaninta oli se, että se oli vähän niinkun perhe roolissa amiksessa, kun tehtiin kaikkea kivaa yhdessä. Suosittelen uusia oppilaita ehdottomasti osallistumaan ja kokeilemaan opkh:n toimintaan!”
 • "Sain aivan mahtavan kokemuksen toimiessani OPKH:ssa, sain hyödynnettyä opintoja toimimalla ehkä liiankin aktiivisesti, joka edes auttoi minua tosi paljon! Suosittelen liittymään OPKH:n jos haluatte helpot opintopisteet ja saada äänenne kuulumaan. Oman äänensä antaminen vaikuttaa tosi paljon ja sitä kannattaa käyttää. OPKH antoi minulle henkilökohtaisesti innostusta olla äänessä ja rohkaisi minua. Ennen OPKH:ta olin hyvin hiljainen ja ujo yksilö mutta se paransi itseluottamusta, jota kehitin ja kehitän edelleen. On ollut kunnia osallistua erilaisiin tapahtumiin, joilla on ollut merkitystä koulun sisällä, ulkopuolella ja kansanvälisesti."
 • ”Minulle Varian OPKH:ssa mukana oleminen oli kokemus, jota en vaihtaisi pois. Toiminnassa mukana olleena sain paljon ystäviä muista OPKH:n jäsenistä. OPKH-toiminta tuki opiskeluitani ammattikoulussa, kuitenkaan viemättä aikaa opinnoistani tai vapaa-ajastani. Variassa opiskellaan montaa erilaista alaa, joten OPKH:ssa oli monelta eri alalta opiskelijoita. Tämän vuoksi tietoisuus aloista kasvoi ja pystyimme jakamaan tietoamme muille opiskelijoille. OPKH:ssa pääsimme vaikuttamaan opiskelijoiden hyvinvointiin ja aktiivisuuteen. Opiskelijoiden hyvinvointi on kuitenkin erittäin isossa roolissa opintojen sujuvuuden kannalta. Suuri apu itseni kehittämiseen sosiaalisesti on ollut se, miten OPKH-toiminta on vaikuttanut minuun henkisellä tasolla. Olen saanut lisää rohkeutta kertoa mielipiteen asioihin, jotka ovat vaivanneet minua mm. nykyisissä ammattikorkeakouluopinnoissa. Palautteen ja kritiikin antaminen on iso osa itsensä kehittämisessä, ja tätä sain ollessani mukana toiminnassa. OPKH-toimintaa johtaneet opettajat ja henkilökunta tukivat meitä päätöksissämme sekä neuvoivat miten joitain asioita kannattaisi hoitaa. Suosittelen OPKH-toimintaan liittymistä, sillä pääset vaikuttamaan asioihin ja saat uusia ystäviä."

Varian opiskelijakuntatoiminta

Kuka tahansa voi asettua ehdolle vuosittain (syksyllä) valittavaan opiskelijakuntahallitukseen (opkh). Varian opiskelijat valitsevat edustajat keskuudestaan. Tavoitteena on, että Varian jokaisella toimipisteellä olisi oma opiskelijakuntahallitus.

Opiskelijakuntatoiminnassa voi vaikuttaa mm. kouluruokailuun, viihtyvyyteen, opiskeluun sekä oppilaitoksen tapahtumien järjestämiseen. Opiskelijakunnalla on myös mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toimintaan liittyvään kehittämistyöhön. Opiskelijoiden ääni pitää kuulua oppilaitoksen ja opetuksen kehittämisessä (Laki ammatillisesta koulutuksesta §106). Esimerkiksi opiskelijakuntahallituksesta valitaan edustajat Varian toimipistekohtaisiin hyvinvointiryhmiin (HVR), joissa voi vaikuttaa hyvinvoinnin kehittämiseen.‍

Opiskelijakuntatoimintaan osallistumisesta saa kurssisuorituksen pääsääntöisesti Varian valinnaisista, yhteisön toimintaan osallistuminen ja vaikuttaminen, 3 osaamispistettä tai yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen kurssista. Sitoutumalla opiskelijakuntatoimintaan opiskelija oppii:

 • toimimaan kannustavasti ja yhteistyökykyisesti kanssaopiskelijoiden, oppilaitoksen henkilökunnan sekä eri yhteistyötahojen kanssa
 • tekemään kehittämisesityksiä ja ottaa osaa päätöksentekoon
 • suunnittelemaan, järjestämään ja arvioimaan erilaisia tapahtumia
 • osaa perusteet kokoustekniikasta

Kurssisuorituksen lisäksi opiskelijalle kirjoitetaan toimintaan osallistumisesta kunniakirja tai Open badges- osaamismerkki.

Opiskelijoita mukaan opiskelijakuntatoimintaan

Aina tarvitaan uusia jäseniä opiskelijakuntahallitustoimintaan. Variaan on tullut paljon uusia opiskelijoita jatkuvan haun kautta. Tulemme aktiiviopiskelijoiden kanssa mielellämme kertomaan ryhmille jo nyt kevään aikana opkh-toiminnasta esim. turvallisesti etäyhteyksien kautta. Elo-syyskuussa 2021 käynnistyy varsinainen toiminta mutta toimintaan pääsee mukaan, milloin vain.

Lisätietoa toiminnasta opiskelijatoiminnan koordinaattori Lea Koskiselta

 • sähköposti: lea.koskinen@vantaa.fi ja lea.koskinen@eduvantaa.fi

 • puhelin ja whatsapp: 040 8258821

 • Instagram: lea.koskinen.1 

 • Facebook: Lea Kaarina Koskinen‍

”Itse olen aikoinaan toiminut aktiivisena OPKH:laisena. Olen oppinut laajasti erilaisia taitoja mm. sosiaalisia taitoja, ryhmässä työskentely taitoja, jota olen pystynyt hyödyntämään työelämässä. OPKH:sta sain paljon ystäviä, joiden kanssa olen vielä tekemisissä tänäkin päivänä. Sain myös arvokkaita kokemuksia, kuten pääsin osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja olemaan niissä vaikuttamassa. Opettajat ja oppilaskunnan vetäjät olivat ihania ja antoivat myös itsestään paljon. Kannattaa kokeilla oppilaskunnassa toimimista ja jäädä siihen yhtä lailla koukkuun. Itsellä ei ollut aikaisemmin vastaavanlaista koulutusta mutta siellä oppii ja pääsee myös vaikuttamaan erilaisiin asioihin.”

Tulevia ”nuorten ääni” tapahtumia:

Nuorisokunnallisvaalit 17.-21.5.2021. Variassa äänestys toteutetaan sähköisesti siten, että jokaiselle Varian alle 18-vuotiaalle opiskelijalle lähetetään ohjeet ja linkki äänestykseen sähköpostitse.

Vantaan nuorisovaltuustovaalit ovat marraskuussa 2021. Varian tarkemmat äänestysajat ilmoitetaan syksyllä. Ehdokkaaksi asettuminen 13.9.2021 alkaen.

Teksti: Lea Koskinen, Varian opiskelijatoiminnan koordinaattori ja lainauksia Varian opiskelijatoiminnassa mukana olleilta opiskelijoilta

Kuva: opiskelijatoiminnan koordinaattori Lea Koskinen

Avainsanat

VariaOpiskeluToisen asteen koulutus