Rekrytointia ja alatietoutta etänä

Blogi Varia

Asiasanat

OpiskelijatTyönantajat

Sisältö

Työelämäyhteydet ja henkilökohtaiset kontaktit työnantajaan ovat tärkeitä kaikille ammattiin opiskeleville, mutta ehkä vieläkin merkityksellisempiä ne ovat heikolla kielitaidolla varustetuille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Työkokemus, sekä kokemus työnhausta ja haastattelutilanteista on usein vähäisiä, minkä vuoksi oman osaamisen ja persoonan myyvä esiintuominen eteenkin kirjallisessa muodossa on monelle hyvin haastavaa. Hyvinkin alalle soveltuva ja motivoinut hakija voi karsiutua työnhakuprosessissa jo alkumetreillä puutteellisen tai muutoin heikon hakemuksen vuoksi. Korona tilanteen takia opiskelijoiden yhteydet työelämään ovat nyt entisestäänkin vähentyneet.

Loistava ja helposti toteutettava keino tämän ongelman ratkaisuun löytyi maahanmuuttaja ryhmien opettajan toimesta: L&T:n rekrytointikonsultti ja Makoisaduuni-hankkeen kehityskoordinaattori vierailivat ryhmissä etäyhteyden välityksellä. Hyödyllisen tietosisällön lisäksi vierailu toi varmasti myös vaihtelua päivittäiseen etäopiskeluun ja antoi opiskelijoille realistisen kuvan alan työpaikoista ja mahdollisuuksista. Vierailijoiden myötä maahanmuuttaja opiskelijat saavat myös hyödyllistä kokemusta muiden kuin oman opettajan kanssa kommunikoinnista.

Tällä hetkellä uusia työntekijöitä etsivä L&T ja alalla työskentelystä kiinnostuneet opiskelijat saatettiin yhteen zoomin avulla järjestetyssä tapahtumassa, mihin osallistui 41 henkilöä. Rekrytointikonsultti Natasha Madlala kertoi opiskelijoille yleistä tietoa yrityksestä ja alasta, sekä antoi vinkkejä työnhakuun. Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus saada vastauksia mieltään askarruttaviin kysymyksiin suoraan alan asiantuntijalta.

Samanlainen etävierailu järjestettiin myös Uudenmaan Työ-ja elinkeinotoimiston kehittämiskoordinaattori Mekdes Miettisen kanssa elintarvikealan opiskelijoille. Hän kertoi majoitus- ja ravitsemusalan tarjoamista monipuolisista työmahdollisuuksista, sekä Makoisaduuni-hankkeesta, jonka tavoitteena on yhdistää alan yrityksiä ja työnantajia.

Lyhyet tilaisuudet tarjosivat opiskelijoille mahdollisuuden monenlaiseen oppimiseen. Tarjolla oli tietoutta omasta alasta ja hyödyllisiä vinkkejä työnhakuun. Kielellisesti sanasto karttui omaan alaan ja työelämään liittyvällä termistöllä ja digitaitojakin joutui käyttämään osallistumisessa. Alat ja yritykset jäivät varmasti mieleen monelle opiskelijalle hyvin toteutetun ja henkilökohtaisen oloisen esityksensä ansiosta. Toivottavasti Variassa jatketaan hyvien sujuneiden kokeiluiden rohkaisemana vastavanlaisten yhteistyömuotojen kehittelyä korona ajan jälkeenkin.

Sanna Karayilan

Avainsanat

VariaToisen asteen koulutusOpiskelu