Kokeile yrittäjyyttä osuuskunta Vasaarissa

Blogi Varia

Asiasanat

Opiskelijat

Sisältö

Tietoa Osuuskunta Vasaarista

Variassa toimii oma Osuuskunta Vasaari, jonka kautta Varian opiskelijat voivat hankkia yrittäjyysosaamista aidoissa asiakaskontakteissa jo opintojen aikana. Vasaari mahdollistaa myös oman alan opintojen opiskelun työvaltaisesti. Osuuskuntatoiminnassa mukana olo edistää opintoja kerryttämällä osaamispisteitä. Samalla tehdystä työstä voi ansaita rahallista korvausta.

Ammatillisen osaamisen lisäksi opiskellaan mitä kaikkea muuta yrittäjätoiminnassa tulee huomioida ja asiakastyössä tehdä: Opiskelijat ovat hinnoitelleet työtänsä, tehneet tarjouksia ja laskuja asiakkaille, sekä saaneet samalla arvokasta tietoa suomalaisista työelämänkäytänteistä. Olemme muun muassa laskeneet yhdessä asiakkaille tarjouksia. Usein kummastusta ovat herättäneet muut, palkan lisäksi tulevat kulut. Lisäksi monet opiskelijat ovat elämänsä ensimmäistä kertaa toimittaneet verokortin ja saaneet ihasteltavakseen palkkakuitin. Arvokasta tietoa monelle nuorelle: mistä palkka tai asiakkaan maksama hinta muodostuu.

Kaikkein hienointa on kuitenkin nähdä opiskelijoiden innostuneisuus, kun he pääsevät itse mukaan vaikuttamaan ja suunnittelemaan töitänsä. Korona-ajan haasteista huolimatta esimerkiksi pintakäsittelyn opiskelijat ovat päässeet työskentelemään monissa asiakaskohteissa tämän kevään aikana.

Opiskelijan kokemuksia

OnMaalaus tekee pintakäsittelyalan työkeikkaa osiiskunta Vasaarin kautta. Pintakäsittelyn opiskelija, OnMaalauksen yrittäjä Melissa Meltsas kertoo omia kokemuksiaan siitä, kuinka hän on voinut yhdistää opintoja ja asiakastöitä osuuskunnassa:

” Meidän yrityksemme tekee erilaisia maalaus- ja pintakäsittelytöitä asiakkaille, joiden koti kaipaa “uutta valoa.” Meitä on pari opiskelijaa pintakäsittely-maalausalalta ja teemme keikkatöitä opintojen ohessa.

Kävimme huhtikuussa ensimmäisellä keikalla Pasilassa ja se oli hyvä kokemus.
Työ oli kuitenkin huomattavasti vaikeampaa, kuin mitä aluksi luulimme. Ensimmäinen vastaan tullut yllätys oli se, kun tapettien alta paljastui kitattu seinä, mikä oli varmaan “unohdettu maalata”. Siinä meni heti mieliala alas, mutta se siitä. Kitattiin sitten enemmän kuin mitä oli aluksi mietitty. Siitä voin sanoa myös sen, että kannattaa ottaa selvää mitä löytyy tapettien alta, ennen kuin kirjoittaa sopimukseen nimen alle.

Tämä työmaa oli kiva ja seuraava on jo tulossa. Ristipuron päiväkoti kaipaa nyt tekijöitä ja juuri sinne me menemme lisäämään värejä!

Osuuskunnan kautta työskentely on mukavaa, ei ehdi tylsistymään ja se on vaihtelevaa. Osuuskuntatyö on innostanut minua tekemään enemmän ja paremmin asiakastöitä.
On tosi mukavaa tehdä eri paikoissa lyhyitä keikkoja ja nähdä mitä kaikkea voi maalata. Olen tavannut paljon mukavia ihmisiä ja oppinut maalausalla uusia tekniikoita.”

Osuuskunta mahdollistaa monia eri opintoja, joita opiskelija voi suorittaa näiden työkeikkojen myötä. Toiminnassa mukana olevat opiskelijat ovat hienosti päässeet oppimaan niin ammatillista kuin yrittäjyysosaamista aidoissa työelämätilanteissa. Osuuskuntatyö on myös todella joustavaa, sitä voi tehdä vähän tai paljon. Jokainen omana itsenään!

OnMaalaus tekee pintakäsittelyalan työkeikkaa osuuskunta Vasaarin kautta.

Esimerkkejä Vasaari-toiminnasta

Vasaarissa opiskelija voi toimia pienesti tai isosti. Osa opiskelijoista käyttää osuuskuntaa ns. laskutuspalvelimena eli ei opiskele yrittäjyyttä, vaan osuuskunnan (y-tunnus) hyödynnetään laskun teossa ja palkan maksussa.

Apua saa myös yritysidean kehittelyyn: Jos opiskelijalla on liikeidea, sitä voi Vasaarissa työstää eteenpäin minun kanssani. Liikeidean toimivuuden arvioinnissa ja suunnittelussa on usein apuna myös ammatinopettaja.

Työpajassa käydään läpi perusasiat yrittäjyydestä: Tarjouksen tekeminen, hinnoittelu, lakisääteiset maksut, palkanmaksu ja sen velvoitteet, laskutus. Työkeikan jälkeen lasku tehdään minun kanssani, ja kun asiakas on maksanut, maksan palkan opiskelijoille.

Usein opiskelijat tulevat ammatinopettajan kanssa Vasaariin ja tekevät omaan alaan liittyvän työkeikan. Osa opiskelijoista on tehnyt myös oman alan töitä vapaa-ajalla hyödyntäen osuuskuntaa laskutuspalvelimine.

Osuuskunnassa voi myös tehdä 15 osp opintoja. Jos opiskelija haluaa suorittaa yrittäjyysopintoja, minä ohjaan opiskelijaa opinnoissa.

Toisin sanoen vaihtoehtoja Vasaarin hyödyntämiseen on todella paljon!

Toimintaan mukaan pääsee maksamalla kertaluontoisen osuusmaksun 20 e sekä liittymismaksun 10 e. Osuuskunnassa jäsenenä oleminen on vapaaehtoista ja siitä voi erota, jolloin osuusmaksu palautetaan.

teksti: Päivi Koskela

Kysy lisätietoja Vasaarista: Päivi Koskela, paivi.koskela@eduvantaa.fi, p. 043 827 1282

Avainsanat

VariaOpiskeluToisen asteen koulutus