Toisen asteen koulutuksen opetusjärjestelyt 1.3. alkaen

Tiedote

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

Toisen asteen koulutuksen opetusjärjestelyt 1.3. alkaen

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut kokouksessaan 18.2.2021, että toisen asteen oppilaitoksissa palataan lähiopetukseen 1.3.2021 alkaen seuraavasti.

Varia

Ammatillisessa koulutuksessa siirrytään 1.3.2021 alkaen opetusjärjestelyihin, jossa 1/3 toimipaikkojen opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa. Lähiopetus toteutetaan terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Etä- ja lähiopetuksen vuorottelussa noudatetaan toimipaikan yhdessä sopimaa työjärjestystä ja rakennetta. Ammattiopisto Varian rehtori tiedottaa tarkemmista opetusjärjestelyistä.

Lukiot

Korkeintaan puolet lukion opiskelijoista on vuorollaan lähiopetuksessa 1.3. alkaen. Ryhmäkokoja säädellään ja terveysturvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä noudatetaan lähiopiskelussa täysimääräisesti. Yksittäiselle opiskelijalle ei tule pitkiä etäopintojaksoja. Kaikki yo-kirjoituksiin osallistuvat opiskelijat siirtyvät etäopetukseen 1.3. 2021 alkaen yo-kirjoitusten turvaamiseksi.

Turvallisen lähiopetuksen järjestämistä 2. asteella ohjaavat mm. seuraavat periaatteet

  • Yleisten hygieniaohjeiden noudattaminen
  • Kasvomaskin käytön suosittaminen
  • Ruokailun porrastaminen huomioiden turvavälit ja yleiset hygieniaohjeet
  • Kaikkien oppilaitosten tilojen hyödyntäminen, jolloin turvaväleistä voidaan paremmin huolehtia.
  • Rehtorin ohjeistuksen mukaisesti välituntien sekä kouluun saapumisen ja sieltä lähtemisen porrastaminen.

Vantaan kaupungin häiriötilannejohtoryhmä päätti 24.11.2020, että kasvomaskien jakelua laajennetaan toisen asteen oppilaitoksiin. Jos toisen asteen opiskelijalla ei ole varaa hankkia kasvomaskeja tai kasvomaski on unohtunut kotiin, voi opiskelija noutaa kasvomaskin oppilaitoksen osoittamasta pisteestä. Pääsääntö on edelleen, että opiskelija hankkii itse maskinsa.

Edellytän, että toisen asteen oppilaitosten henkilökunta käyttää kasvomaskia opetustilanteissa, välitunneilla, kokouksissa ja muissa tapaamisissa, jos heillä ei ole terveydellistä syytä olla käyttämättä kasvomaskia. Toivon lämpimästi, että kaikki opiskelijat käyttävät kasvomaskia.

 Ari Ranki, toisen asteen koulutuksen palvelualueen johtaja

 

Avainsanat

VariaOpiskeluToisen asteen koulutus