Undervisningsarrangemangen i andra stadiets utbildning från och med 1.3.

Meddelande

Etiketter

UtbildningStuderande

Undervisningsarrangemangen i andra stadiets utbildning från och med 1.3.

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har vid sitt möte 18.2.2021 beslutat att läroanstalterna på andra stadiet återgår till närundervisning från och med 1.3.2021 enligt följande.

Varia

I yrkesutbildningen övergår man från och med 1.3.2021 till undervisningsarrangemang, där 1/3 av studerandena vid verksamhetsställena deltar i närundervisningen på samma gång. Närundervisningen genomförs i enlighet med hälsosäkerhetsanvisningarna. I den växelvisa distans- och närundervisningen följs den arbetsordning och struktur som man gemensamt kommit överens om vid verksamhetsstället. Yrkesinstitutet Varias rektor meddelar om de mer ingående undervisningsarrangemangen.

Gymnasierna

Högst hälften av gymnasiets studerande har växelvis närundervisning från och med 1.3. Gruppstorlekarna bestäms. Gymnasierna sköter undervisningsarrangemangen så att anvisningarna och bestämmelserna om hälsosäkerheten följs fullt ut i närstudierna och att enskilda elever inte får långa perioder med distansundervisning. Alla studerande som deltar i studentskrivningarna övergår till distansundervisning från och med 1.3. 2021, för att trygga studentskrivningarna.

För ordnandet av en trygg närundervisning i gäller bland annat följande principer:

• De allmänna hygienanvisningarna följs

• Användningen av munskydd rekommenderas

• Måltiderna ordnas i etapper samtidigt som säkerhetsavstånden och de allmänna hygienanvisningarna beaktas.

• Läroanstalternas alla lokaler utnyttjas, varvid det är lättare att se till att säkerhetsavstånden beaktas.

• Enligt rektorn instruktioner delas rasterna in i etapper och man kommer också till skolan och går hem från skolan i etapper

Vanda stads ledningsgrupp för störningssituationer beslutade 24.11.2020 att utdelningen av munskydd utvidgas till läroanstalter på andra stadiet. Om en studerande på andra stadiet inte har råd att köpa munskydd eller har glömt munskyddet hemma, kan hen hämta ett munskydd från det ställe som läroanstalten informerat om. Huvudregeln är fortfarande att den studerande skaffar munskydd själv.

Jag förutsätter att personalen vid läroanstalter inom andra stadiet använder munskydd i undervisningen, på rasterna, vid möten och andra träffar, om de inte av hälsoskäl har orsak att avstå från att använda munskydd. Jag hoppas verkligen att alla studerande använder munskydd.

Direktören för serviceområdet för utbildning på andra stadiet,

Ari Ranki

Keywords

VariaStudierAndra stadiets utbildning