Logistiikka-alalle tarvitaan lisää osaajia – Alan tulevaisuus aiheena Finlandia-talolla

Uutinen

Logistiikka-alan työllistämiseen ratkaisuja yritysten kanssa kehittävä NEWLOG-hanke oli mukana LOGY:n tapahtumapäivässä, jossa verkostoiduttiin ja kuunneltiin puheenvuoroja alan tulevaisuudesta.

Finlandia-talolla järjestetty LOGY:n tapahtumapäivä 28.10.2021 tarjosi logistiikka-alan ammattilaisille ajankohtaista tietoa alan tulevaisuuden näkymistä ja trendeistä. Tapahtumapäivässä jaettiin myös kokemuksia edistyksellisistä menetelmistä ja toimintatavoista. Seminaarien puheenvuorojen lisäksi tapahtumassa oli mahdollisuus verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.

Logistiikka-alan tapahtumapäivän aikana järjestettiin kaksi seminaaria: Kuljetuspäivä 2021 keskittyi kuljetusalan tulevaisuuteen, kun taas Sisälogistiikkapäivä 2021 muun muassa kilpailukykyiseen verkkokauppaan. Seminaarien osallistujiin kuului muun muassa kuljetuksista ja sisälogistiikasta vastaavaa johtoa, yritysjohtoa ja kehityspäälliköitä.

Varialaisia NEWLOG-hankkeen esittelypisteellä

Vantaan ammattiopisto Varia oli mukana tapahtumapäivässä NEWLOG-hankkeen esittelypisteellä. NEWLOG-hankkeen tavoitteena on löytää yhdessä alan yritysten kanssa ratkaisuja ja kehittää uudenlaisia toimintatapoja murroksessa olevan logistiikka-alan kasvu- ja rakennemuutoksiin työllistämisen varmistamiseksi. Varia on yksi hankkeessa mukana olevista koulutuksentarjoajista. Lue lisää NEWLOG-hankkeesta täältä.

Hanketiimiläiset toivat esittelypisteellä esille hankkeen toiminnan ja tavoitteiden lisäksi alan koulutuksia ja yhteistyömahdollisuuksia alan yritysten kanssa. Varialaisia oli esittelypisteellä kaksi, Tuija Rikkonen ja Raino Laakso.

Logistiikan opettaja Tuija Rikkosen mukaan oli mahtavaa, että tapahtuma pystyttiin järjestämään paikan päällä. Väliaikakeskustelut eri toimijoiden kanssa olivat hänen mukaansa merkittäviä.

- Tapahtuman suurin anti oli huomata, että logistiikka ulottuu niin moneen eri asiaan yhteiskunnassamme ja sen vaikuttavuus eri toimintoihin on suuri, Rikkonen kertoo.

Kaikki seminaareissa esiin tulleet aiheet olivat Rikkosen mukaan sellaisia, jotka kiinnostavat varmasti alasta kiinnostuneita ja innostavat hakeutumaan alalle. Rikkoselle jäi mieleen erityisesti Kuljetuspäivässä esille tulleet tulevaisuuden näkymät muun muassa konttiliikenteen ja tulevaisuuden kuljetuskalustojen osalta sekä Sisälogistiikkapäivästä robotiikan ja verkkokaupan trendit ja mahdollisuudet.

- Eniten minua kiinnosti uuden ruoan verkkokauppa ODA:n puheenvuoro ruoan verkkokaupan arvoketjun tehokkuudesta. Norjassa suureen suosioon noussut ODA on rantautumassa Suomeen, ja Vantaalle valmistuu lähiaikoina uusi ja modernilla teknologialla varustettu keräilykeskus, Rikkonen kertoo.

"Alalla on tällä hetkellä suuri tarve osaavasta työvoimasta"

Rikkonen tuo esille, että logistiikka-alalla on tällä hetkellä suuri tarve osaavasta työvoimasta niin sisälogistiikan kuin kuljetuksen osalta. Tarvetta on lisännyt muun muassa verkkokaupan kasvu. Alan osaajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

- Kuljettajista on ollut jo pitkään pulaa. Selvitysten mukaan kuljetuspalvelujen koulutustarve on lähes 80 prosenttia suurempi kuin tällä hetkellä olevat koulutusmäärät, joten ammatillisen peruskoulutuksen tarve alalla tulee lähes kaksinkertaistumaan, Rikkonen tuo esille.

Avainsanat

VariaToisen asteen koulutusOpiskelu