Kansainvälisyyden uudet tuulet – Miten toimimme virtuaalisesti?

Uutinen

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

Koronaviruspandemia aiheutti nopean ja yllättävän muutoksen kansainvälisen toiminnan kentällä. Variassa kansainvälinen toiminta ja verkostot ovat olleet aktiivisia, mutta toiminta on aiemmin vahvasti painottunut ulkomaanjaksojen järjestämiseen.

Koronaviruspandemia aiheutti nopean ja yllättävän muutoksen kansainvälisen toiminnan kentällä. Variassa kansainvälinen toiminta ja verkostot ovat olleet aktiivisia, mutta toiminta on aiemmin vahvasti painottunut ulkomaanjaksojen järjestämiseen. Toiminnan monipuolistamiselle tuli nyt kuitenkin selkeä tarve. Lähdimme aluksi kirkastamaan ajatustamme siitä, mikä on kansainvälisen toiminnan tarkoitusta. Tiivistettynä tavoitteemme on kansainvälisyys- ja kulttuuriosaamisen kehittäminen sekä koulutuksen kehittäminen kansainvälisessä yhteistyössä. Kansainvälisyysosaaminen itsessään on myös laaja käsite, ja se sisältää mm. kielitaidon, kommunikaatiotaidot, kulttuurien ymmärryksen, moninaisuuden kunnioituksen, yhteistyötaidot, verkostoitumistaidot, sitkeyden, uteliaisuuden ja ongelmanratkaisutaidot. Nykyisessä kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä näistä taidoista on hyötyä kaikille (lisätietoja https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/piilotettu-osaaminen). Havaitsimme, että vaikka perinteisesti uuteen kulttuuriin matkustaminen on erinomainen tapa harjoitella kansainvälisyystaitoja, niin myös verkon välityksellä virtuaalisissa kansainvälisissä ryhmätöissä näitä taitoja pääsee myös harjoittamaan.

Käytännössä toteutimme syksyn aikana neljä erilaista virtuaalista kansainvälistä ryhmätyötä, joihin osallistui yhteensä 25 opiskelijaamme. Ongelmatonta työskentely ei ole ollut, mutta hyvässä ilmapiirissä on ollut mukava yhdessä oppia ja miettiä parempia toimintatapoja. Pintakäsittelyopettaja Suvi Höglund kertoo kokemuksesta: ”Pintakäsittelyalan kolmannen vuoden opiskelijat saivat mukailumaalauksen opetusta Doncaster Collegen opettajilta. Englantiin oltiin yhteydessä Teamsin välityksellä ja opiskelijat osallistuivat etäyhteyksillä kodeistaan. Englantilaiset opettajat esittelivät kuinka heidän koulussaan tehdään marmorointeja ja ootrauksia. Oli hauska oppia uusia asioita ja myös nähdä mitkä asiat tehdään samoin kuin meillä. Yhteistyötä jatketaan keväällä.”

Kone- ja tuotantotekniikan ja automaatioalalla aloitettiin onnistuneesti yhteistyöprojekti saksalaisen Carl-Benz-Schule Gaggenaun kanssa. Kone- ja tuotantotekniikan opettaja Pasi Ruuthin mukaan ”projektiin lähdettiin innokkaasti viiden opiskelijan ja kahden opettajan voimin. Tavoitteena on kehittää ja rakentaa pienoiskokoinen auto, jota voidaan ohjata etänä mistäpäin maapalloa tahansa, kunhan internet-yhteys on olemassa. Ensimmäisessä vaiheessa auto kasattiin Variassa videotapaamisten välityksellä yhteistyössä CBS:n kanssa. Auton testausta ja koeajoa on nyt suoritettu muutaman kerran ja seuraavana vaiheena on saada asetukset ohjaukseen liittyvistä toiminnoista helppokäyttöisiksi sekä kehittää koria auton alustan ympärille. Projektissa yhdistyy mukavasti automaatioalan sekä metallialan taidot kahden yksikkömme välillä ja lisäksi yhteistyö CBS:n suuntaan laajenee virtuaalisen yhteistyön suuntaan. Projektin avulla voimme tehostaa kansainvälisiä toimintojamme virtuaaliseen suuntaan. Autoprojekti on sovittu kestäväksi ainakin kesän alkuun saakka ja todennäköisesti sitä jatketaan myös korona-aikojen jälkeenkin.”

Ravintola- ja cateringalan englannin tunneilla puolestaan aloitettiin projekti, jossa eri maiden opiskelijat kertoivat toisilleen jouluperinteistä. Lisäksi turvallisuusalan opiskelijat olivat yhteydessä Deltion Collegen hollantilaisiin opiskelijoihin ja esittelivät toisilleen mm. harrastuksiaan. Näiden neljän kokemuksen perusteella jatkamme tänä vuonna uudella innolla virtuaalisten toimintojen parissa. Viime viikolla alkoikin sosiaali- ja terveysalan ”Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä” yhteistoteutus hollantilaisen Rijn IJssel oppilaitoksen kanssa. Tänä vuonna tavoitteenamme on toteuttaa vähintään yhdeksän erilaista virtuaalista toimintoa opiskelijoille. Toivomme, että jatkossa virtuaaliset toiminnot nähdään luonnolliseksi osaksi kansainvälistä toimintaa. Tavallisesti vain hyvin pieni osa opiskelijoista lähtee ulkomaanjaksolle, joten virtuaaliset toiminnot ovatkin erinomainen mahdollisuus tarjota hyödyllistä kansainvälisyysosaamista ja kivoja kokemuksia laajemmalle opiskelijajoukolle. Virtuaaliset toiminnot ovat vähemmän vaativia, lyhyempiä ja kevyempiä kansainvälisyyden muotoja, jotka ovat mahdollisia nuoremmillekin opiskelijoille. Tietenkin on mahdollista, että virtuaalisen kokemuksen jälkeen kiinnostus ja uskallus lähteä myös ulkomaanjaksolle herää.

Mahdollisuuksia kansainväliseen virtuaaliseen ryhmätyöhön on todella paljon, ja olimme yllättyneitä, kuinka helposti kumppaneidemme joukosta löytyi niitä, jotka ovat kiinnostuneita toteuttamaan virtuaalisia toimintoja. Toisilta oppiminen ja hyvien käytäntöjä vaihtaminen toimivat verkon välityksellä erinomaisesti, erityisesti jos yhteinen intressi löydetään. Virtuaalisesti voi toteuttaa myös esimerkiksi eri maiden käytäntöjen, tekniikoiden, työkalujen, laitteiden, materiaalien, työtapojen, asiakkuuksien hoitamisen tapojen vertailua.

Henkilökunnalle tarkoitetut kansainväliset projektit ovat siirtyneet vaivattomasti virtuaaliseen ympäristöön. Kyberturvallisuuteen liittyvän opetusmateriaalin kehittämiseen keskittyvä projekti (CyVETsecurity) saatiin joulukuussa maaliin onnistuneesti. Network of Networks -verkosto on kehittänyt projektin tavoitteiden mukaan organisointitapaansa, strategiaansa ja jakanut hyviä käytäntöjä eri oppilaitosten välillä. Lisäksi opettajapulaan keskittyvä uusi projekti (The future VET-teacher) aloitti toimintansa aktiivisesti joulukuussa virtuaalisella ja hyvin vuorovaikutteisella koulutuksella.

Virtuaalisten toimintojen lisäksi olemme kehittäneet myös kotikansainvälisyystoimintaa. Esimerkiksi Korea-verkosto (FinKoEdu) toteuttaa kevään aikana vähintäänkin kolme k-poppiin suunnattua korean kielen opetustoteutusta. Toteutus on ollut erittäin suosittu, ja kyselyitä on tullut myös verkoston ulkopuolisilta oppilaitoksilta. Lisäksi verkosto mahdollistaa korealaisen ruuanvalmistuksen opetuksen kevään aikana. Varian opiskelijoille ja henkilöstölle suunnattu vapaamuotoinen englannin keskustelukielikahvila aloitetaan myös ensi viikolla.

Teimme loppuvuodesta kyselyn opiskelijoille, ja jopa 154 opiskelijaa ilmoitti olevansa kiinnostunut jonkinlaisesta virtuaalisesta kansainvälisestä toiminnasta. Loppujen lopuksi pandemia onkin tuonut todella paljon uusia ideoita ja avauksia, jotka vähitellen kehittyvät eteenpäin. Onneksi emme ole yksin, vaan voimme yhdessä eri verkostoissa pohtia haasteita ja luoda yhteistyössä uusia mahdollisuuksia. Jatkamme siis positiivisen mielin uusia ideoita kohti!

Jos virtuaalisten toimintojen kokeileminen kiinnostaa, ota yhteyttä kansainvälisten asioiden koordinaattori Anu Lähteeseen. Myös esimerkiksi eTwinningiin (https://www.etwinning.net/fi/pub/index.htm) rekisteröitymällä näet erilaisia esimerkkejä päiväkoti-ikäisistä toiselle asteelle toteutettavista projekteista.

 

Avainsanat

VariaToisen asteen koulutusKansainvälisyysOpiskelu