Ammattiin opiskelu kiinnostaa nuoria – lentokoneasennus jälleen Varian suosituin hakukohde yhteishaussa

Uutinen

Asiasanat

KoulutusOpiskelijatTyönantajat

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen, lukioihin ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) päättyi 22.3.2022.

Vantaan ammattiopisto Variaan haki ensisijaisesti 897 nuorta yhteishaussa. Tiedot ovat alustavia. Ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohti oli 1,01. Aiemmin toisen asteen tutkinnon suorittaneet hakijat eivät olleet nyt mukana perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa.

Suosituin hakukohde Variassa oli jälleen lentokoneasennuksen perustutkinto, johon ensisijaisia hakijoita oli 3,7 aloituspaikkaa kohden. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi viime vuodesta myös sähkö- ja automaatioalalla sekä pintakäsittelyalalla. Sähkö- ja automaatioalan perustutkintoon oli 2,7 ensisijaista hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohti Hiekkaharjun toimipisteessä ja pintakäsittelyalalla 1,9 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohti.

Vantaan lukioihin ja ammattiopisto Variaan haki yhteishaussa ensisijaisesti 2 350 nuorta, joista 58 % lukiokoulutukseen, 38 % ammatilliseen koulutukseen ja 4 % tutkintoon valmentavaan koulutukseen.

Vantaalla perusopetuksen päättää noin 2 600 oppilasta keväällä 2022. Oppivelvollisuuden laajennuttua perusopetuksen päättävät nuoret ovat velvoitettuja hakemaan perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Asuinkunta tukee opiskelupaikan löytämisessä, mikäli nuori jää yhteishaussa ilman koulutuspaikkaa.

Tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA) haettiin ensimmäistä kertaa yhteishaussa

TUVA-koulutusta järjestetään Vantaalla 3.8.2022 alkaen ensimmäistä kertaa. Koulutusta järjestetään hallinnollisesti Varian alaisuudessa neljässä kaupungin toimipisteessä: Varian Hiekkaharjun toimipisteessä, Tikkurilan lukiossa, Lumon lukiossa ja Vaskivuoren lukiossa.

TUVA-koulutus muuntautuu tarpeen mukaan. Opintopolussa on haettavana TUVA-opintoihin 130 aloituspaikkaa. Niihin haki 84 ensisijaista hakijaa, joten uusi koulutus saavutti hyvin kohderyhmänsä. Jatkuva haku TUVA-koulutukseen käynnistyy heti yhteishaun tulosten saapumisen jälkeen kesäkuussa.

Opiskelijavalinta

Lukioihin, ammatilliseen koulutukseen ja perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin valittujen nimet julkaistaan aikaisintaan 16.6.2022.

Avainsanat

VariaToisen asteen koulutusOpiskeluYhteishaku