Tiedote: Toisen asteen koulutuksessa jatketaan etäopetuksessa 28.2. saakka

Tiedote

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

Toisen asteen koulutuksessa jatketaan etäopetuksessa 28.2. saakka

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut kokouksessaan 4.2.2021, että etäopetusta jatketaan ammatillisessa koulutuksessa nykyisellä toimintamallilla ainakin 28.2.2021 asti. Opetusjärjestelyjen aikana varmistetaan opiskelijoiden mahdollisuudet tutkinnon osien ja tutkintojen suorittamiseen eri oppimisympäristöissä tarpeen mukaan (verkko-opetuksessa, oppilaitoksessa ja työpaikalla).

Toisen asteen paluuta lähiopetukseen tarkastellaan seuraavan kerran ennen talvilomaa.

Toisen asteen koulutuksen palvelualueen johtaja,

Ari Ranki

Avainsanat

VariaOpiskeluToisen asteen koulutus