Opettajapulaan keskittyvän hankkeen (The future VET-teacher) ensimmäiset arviointikäynnit

Tiedote

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

The future VET-teacher -projektissa on ehditty järjestää viime syksynä ensimmäinen vertaisarviointikäynti Riikaan, Latviaan.

Projektiin osallistuvat osaamispalveluesimies Matti Hallikainen ja opettaja Mika Palm, jotka kertovat ensimmäisestä vierailusta seuraavasti: "Kuuntelimme mielenkiintoista luentoa jossa, ICT osaston ja innovaatio keskuksen johtaja Ivars TaurinŠ, kertoi mitä tietotekniikkaa ja digitaalisia välineitä opettajat ja oppilaat käyttävät. Seuraava luennoitsija, Ineta Ivane luennoi millä opetuksen laatua pystytään parantamaan opetuksessa. Hän kertoi myös samasta ongelmasta, että on vaikea löytää ammattitaitoisia opettajia ammatilliseen opetukseen. Yhtenä syynä esille nousi se, että yrityksissä palkkataso on korkeampi kuin kouluissa opettajana. Toiset opettajat opettavat vain osa-aikaisesti koulussa, vain 20 % opettajista tekee vain pelkästään opettajan työtä. Useilla opettajilla on toinen työ opettajan työn lisäksi."

Lisätietoja 

Seuraava vertaisarviointi järjestetään helmikuussa Bryggesstä, Belgiassa. Tulossa on mielenkiintoinen ohjelma, johon kuuluu mm. keskustelu saksalaisen MEP:in kanssa, Sabine Verheyen (the chairperson of the Culture and Education Committee).

Projektin tavoitteena on tarkastella ja keskustella opettajapulasta ammatillisessa koulutuksessa. Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle, ammatillisessa koulutuksessa on kohdattu entistä vaikeampi tilanne opettajien rekrytoinnissa. Lisäksi opettajat siirtyvät muihin töihin, joka pahentaa opettajapulaa entisestään.

Hankkeen tavoitteena on selvittää taustasyitä opettajapulaan. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Miksi opettajien rekrytointi on nykyään vaikeaa? Miksi uudet opettajat lopettavat opettajantyönsä? Mihin töihin opettajantyöstä lähdetään? Miksi opettajankoulutus ei enää houkuttele? Projektin keskeisenä tavoitteena onkin oppia toisilta ja saada tietoa muiden maiden tilanteesta.

Hankkeen aikana toteutetaan vertaisarviointikäyntejä projektin oppilaitoksiin, vertaillaan eri maiden hyviä käytäntöjä ja keskustellaan jokaisen maan ja oppilaitoksen ongelmakohdista. Projektiin osallistuvat oppilaitokset ovat Varian lisäksi Belgiasta, Iso-Britanniasta, Italiasta ja Latviasta, ja jokaisessa oppilaitoksessa toteutetaan yksi viiden päivän pituinen vierailukäynti. Varian osalta projekti keskittyy tekniikan aloihin, joissa opettajapula on selkeä haaste.

Lisätietoja:

https://www.facebook.com/thefuturevetteacher/