Yhteistyöllä ilmastovastuullisuutta työelämään ja Varian opiskelijoille ravintola- ja catering-alalla

Blogi Varia

Ilmastovastuullinen toiminta tutkinnon osassa opiskelija oppii ymmärtämään ilmastonmuutoksen lähtökohtia, selvittämään oman alan ilmastovaikutuksia ja esittämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen. Opiskelija osallistuu ilmastovastuullisen toiminnan edistämiseen. Vantaan ammattiopisto Variassa voit opiskella ilmastovastuullisuutta ravintola- ja catering-alalla. Opinto suunnitellaan yksilöllisesti ja käytännönläheisesti, joten se on niin opiskelijaa kuin työpaikkaakin palveleva kokonaisuus.

Opiskelija laittaa ruokaasuureen vuokaan opetuskeittiössä Variassa iloinen ilme kasvoillaan. Taustalla näkyy kaksi muuta opiskelijaa.

Sisältö

Tutkinnon osan toteutus ja sen perusteet löytyvät Varian toteutussuunnitelmasta opintopolusta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/toteutussuunnitelma/3017204/ammatillinen/sisalto/3878099 

Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnon osa tuli syksyllä 2022 kaikkien ammatillisten perustutkintojen perusteisiin ja se vastaa nykypäivän työelämän keskeiseen osaamistarpeeseen. Tutkinnon osa sopii niin perustutkinto-opiskelijoille kuin tutkinnon osa –koulutuksena jo työelämässä oleville. 

Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnon osan rakentaminen ravintola- ja catering-alalla 

Varian ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa koulutusta lähdettiin kehittämään jo keväällä 2022. Kehittämistyötä tehtiin tiiviissä ja laajassa yhteistyössä työelämän kanssa. Mukana Varian koordinoimassa työryhmässä oli Vantin, Fazerin, Compass Groupin ja HOK-Elannon edustajia sekä Varian opiskelijoita ja Vantaan kaupungin ympäristöosaajia. Työryhmän lisäksi ajatuksia kerättiin myös useilta työpaikoilta työpaikkaohjauskäynneillä. Tutkinnon osaa rakennettiin verkostomaisella yhteistyöllä ja saadut palautteet huomioitiin kehittämistyössä jatkuvasti.   

 • Tutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset, alustava rakenne ja Varian toteutussuunnitelma 
 • Koolle kutsuttu työryhmä: kommentit, esitykset ja keskustelu 
 • Tutkinnon osan materiaalien ja tehtävien suunnittelu ja idean kuvaaminen 
 • Työryhmätyö ja keskustelut työpaikoilla 
 • Tutkinnon arvioinnin suunnittelu  
 • Tutkinnon osan rakentaminen Varian verkko-oppimisympäristöön itslearningiin 
 • Tutkinnon osan pilotointi 
 • Materiaalien, tehtävien ja rakenteen muokkaaminen pilotoinnin kokemusten ja opiskelijoiden ja työelämän palautteen pohjalta 
 • Tutkinnon osan tarjontaan seuraavaksi keväällä 2023 
 • Kuten tähänkin asti, tutkinnon osan materiaalia kehitetään jatkuvasti saatujen kokemusten ja palautteiden mukaan 

Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnon osan opiskelu Variassa ravintola- ja catering-alalla 

Seuraavan kerran tutkinnon osaa voi Variassa opiskella ravintola- ja catering-alalla tänä keväänä 16.2. alkaen. Opinto aloitetaan ja lopetetaan lähipäivillä ja verkko-oppimisympäristöstä löytyvillä materiaaleilla ja tehtävillä. Lähipäivien välillä tutkinnon osan osaamista hankitaan ja osoitetaan työpaikalla. 

Tutkinnon osan opiskelusta voit kysyä lisää Varian ravintola- ja catering-alan opettajalta Mervi Niittumäki- Mäntylältä. 

Tutkinnon osan verkkosisältö ravintola- ja catering-alalla Variassa 

Varian verkko-oppimisympäristössä, itslearningissä, tutkinnon osan sisältö on jaettu viiteen osaan: 

 1. Kurssin johdanto: 
 • Kuluttajat haastavat ravintola- ja catering- ja elintarvikealaa ilmastovastuulliseen toimintaan. Tässä tutkinnonosassa lisätään opiskelijan tietoisuutta siitä, kuinka hän pystyy omalla toiminnallaan vastaamaan näihin haasteisiin. 
 • Opintoihin sisältyy teoreettisia elementtejä, koska ne ovat välttämättömiä kokonaisuuden ymmärtämiseksi ja käytännön ratkaisujen esittämiseksi. Opinto on kuitenkin hyvin käytännönläheinen ja päämääränä on, että opiskelija sisäistää uuden toimintatavan siitä, miten toteuttaa ja viestiä ilmastoteoista omassa organisaatiossaan sekä työyhteisö- että asiakastasolla 

2. Ilmastonmuutoksen lähtökohtien selvittäminen 

 • Ilmastonmuutoksen syyt ja seuraukset / Vastuullisuusraportointi / Hiilijalanjäljen mittaaminen / Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa 
 • 8 tehtävää, osa itsenäisesti tehtäviä, osa lähipäivätehtäviä 

 3. Ilmastonmuutoksen vaikutusten ja ratkaisujen esittäminen 

 • Ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi / Ravintola- catering- ja elintarvikealalla tulee kiinnittää huomiota ruoka- ja juomatuotteiden kestävään valintaan ostoprosessista asiakkaalle asti. / Ajattelutavan muutoksella lisätään kilpailuetua alalla. 
 • 5 tehtävää 

4. Ilmastovastuullisen toiminnan vahvistaminen 

 • Ravintolan asiakaspalveluhenkilöstö kohtaa päivittäin suuren määrän asiakkaita, joten heillä on merkittävä rooli organisaation ilmastovastuullisen toiminnan edistämisessä. Tämän tutkinnon osan tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, miksi pitää osata kertoa asiakkaalle raaka-aineiden alkuperästä, kotimaisuusasteesta ja vastuullisuudesta. Hän oppii myös edistämään ympäristövastuullista ruokakulttuuria kannustamalla asiakkaita valitsemaan oikein. 
 • 1 tehtävä 

5. Lisämateriaalia 

 • Linkkejä ravintola- ja catering-alan keskeisiin ilmastoaiheisiin 

Osaamisen näyttäminen 

Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnon osan näytön rakentuminen on jokaisella opiskelijalla yksilöllistä ja se on työpaikalla tehtävää ilmastoaiheista kehittämistyötä. Keskeistä tutkinnon osassa on ilmastoasioista viestiminen.  

Näyttötehtävä voi olla esimerkiksi ilmastovastuullisen ruokakokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen sekä tästä viestiminen asiakkaille, tilaus- tai juhlatarjoilun kasvisruokavaihtoehtojen suunnittelu ja toteuttaminen, ilmastonmuutoksen hillintään liittyvän portfolion kokoaminen tai hiilijalanjäljen laskentaan tai ruokahävikkiin liittyvä projekti.  

Näyttö suunnitellaan yksilöllisesti ja tavoitteena on niin opiskelijaa kuin työpaikkaa palveleva, ammattitaitovaatimuksiin vastaava kokonaisuus.  

Palautetta pilotoinnista 

Tutkinnon osaa on Variassa pilotoitu ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Opiskelijoille on löytynyt hyviä tapoja hankkia ja näyttää osaamista. Opinnoissa on paneuduttu syvällisesti alan ilmastoasioihin ja saatu hienoja töitä tehtyä. Opiskelijat ovat myös antaneet hyviä kommentteja opinnon jatkokehittämiseen.

Olemme Variassa iloisia yhteistyökumppaneiden osallistumisesta tutkinnon osan suunnittelun ja kehittämisen keskusteluihin ja haluammekin lämpimästi kiittää kaikkia osallistuneita!  

Tervetuloa Variaan opiskelemaan ilmastovastuullista toimintaa ravintola- ja catering-alalla! 

 

Varian työryhmä ja yhteystieto: Mervi Niittumäki-Mäntylä, Helena Peltola, Anne Sivonen, Milma Immonen ja Riina Pykäri  

Teksti: Anna Kepanen 

 

Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnon osa käyttöön Variassa 

Varian ympäristöohjelmassa on linjattu, että tutkinnon osa on valmisteltu ja tarjolla kaikissa Varian perustutkinnoissa vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Avainsanat

Varia